כרזה ליום זכויות האדם הבינלאומי 2006

פורסם בתאריך 22 באוקטובר 2006

כרזה ליום זכויות האדם 2006: הזכות לקיום בכבוד

מדי שנה, לקראת יום זכויות האדם הבין-לאומי החל ב-10 בדצמבר, מפיקה האגודה לזכויות האזרח כרזה, המופצת לבתי הספר ברחבי הארץ, בליווי הצעות לדיון ולפעילות בכיתה. השנה עוסקת הכרזה, שעיצב ירום ורדימון, בזכות לקיום בכבוד. הכרזה תופץ לבתי הספר ברחבי הארץ בשבועות הקרובים.


פעילות מלווה לכרזה בנושא הזכות לקיום בכבוד


שאלות לניתוח הכרזה: הסתכלו בכרזה ודונו בשאלות הבאות:

 • אלו דימויים אתם רואים בה?
 • מה הקשר בין הדימויים?
 • מה נוצר מתוך שלל הדימויים?
 • מה לדעתכם הקשר בין הדימויים לפנים?
 • מה הקשר בין הדימויים והפנים לכותרת הכרזה "הזכות לקיום בכבוד"?
 • לפי הכרזה – מה כוללת הזכות לקיום בכבוד?
 • מה דעתכם על הציטטה שמובאת בכרזה, האם הייתם בוחרים ציטוט אחר מההכרזה עבור אותו דימוי, אם כן מהו?
 • האם הייתם בוחרים דימוי אחר עבור אותו ציטוט? (ניתן לקיים פעילות יצירה של תאור הדימויים המתאימים לכותרת).
 • חפשו באינטרנט ובמקומות אחרים כרזות נוספות העוסקות בזכות לקיום בכבוד.
 • האם אתם מכירים ביטויים אמנותיים אחרים שעוסקים בנושא? סרטים, סיפורים, שירים? (אפשר לערוך פינה עם הצעות והדגמות של ביטויים שונים לזכות לקיום בכבוד).


על הזכות לקיום בכבוד:

 • נסו להגדיר במילים מהי "הזכות לקיום בכבוד".
 • אלו מרכיבים / תביעות / צרכים נוספים צריכים על פי דעתכם להיות כלולים בזכות לקיום בכבוד? (או- מה עוד צריך האדם על מנת להתקיים בכבוד?)
 • מי צריך לתת מענה לתביעות אלו/לממש זכויות אלו? (מקום לפתוח דיון על צדק וצדקה אם רוצים ללכת בכיוון הזה).
 • האם יש לקיים זכויות אלה בכל תנאי?
 • האם יש לקיים זכויות אלה לכל אדם? האם רק לבני אדם מסוימים? למי?
 • אלו חוקים אתם יכולים להביא כדוגמא למימוש הזכות הזאת?
 • האם לדעתכם היא אכן ממומשת בצורה ראויה? ישנה עתירה של האגודה על מימוש הזכות בכבוד, מה היתה דעת המיעוט ודעת הרוב בעתירה זאת (ראו קישורים מצד ימין למעלה למידע על העתירה ולפסק הדין)


על זכויות כלכליות וחברתיות:

 • אלו זכויות כלכליות-חברתיות נוספות מצוינות בהכרזה?
 • האם אפשר לתת לסעיפים השונים כותרות של זכויות שונות?


על ההכרזה האוניברסלית בדבר זכויות אדם:

 • מה מציין התאריך?
 • אלו זכויות נוספות נכללות בהכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם?
 • האם הן שונות מהזכויות הכלכליות והחברתיות
 • האם לדעתכם ישנה "התנגשות" של הזכויות ה"אחרות" עם זכויות כלכליות וחברתיות? אם כן, הביאו דוגמאות ממקרים ואירועים מהיומיום, אם לא – נמקו.
לשיתוף והדפסה:
 • Print
 • Facebook
 • Twitter
 • email

תגיות:

קטגוריות: חומרי העשרה כלליים

אפשרות התגובות חסומה.