השתלמות מורים ומורות – הצילום ככלי למודעות חברתית וחינוך אזרחי

פורסם בתאריך 26 בפברואר 2008

מזה שנים רבות, ידוע  כי הצילום מהווה כלי אפקטיבי ביותר לביצוע תהליכים אומנותיים וחינוכיים משמעותיים.  מבחינה חינוכית, טכניקה זו מהווה כלי ביטוי בלתי אמצעי לעיבוד והפנמת תכנים בדרך ויזואלית- אלטרנטיבית, השונה במידה רבה מהכלים העיוניים ה"רגילים". אמצעי זה מאפשר העצמה בדרכים שונות, עבור בני אדם שונים,  והוא מסוגל לעקוף "מחסומי למידה" מוכרים.  כמו כן- הצילום נמצא כיום בכל מקום. בעידן הטכנולוגי הנוכחי, הנגישות למצלמה ולצילום היא חסרת תקדים והכוח שיש למדיום זה הולך וגובר.

הסדנא הנוכחית מבקשת להכשיר את המורים בנושא הצילום ככלי חינוכי- חברתי ולהביא  להבנה  כי ניתן: א. ליישם חינוך אזרחי,  בתחומי הוראה שונים, דרך הסתייעות במדיה ויזואלית. ב. להביא את התלמידים  להתבוננות, דרך המצלמה, על תהליכים חברתיים- אזרחיים המתרחשים בסביבתם.

מטרות ההשתלמות:

 • המורים ייחשפו לפוטנציאל החינוכי- אזרחי  של כלי הצילום החברתי.
 • המורים יפתחו יכולת לשלב מדיה ויזואלית כערוץ להטמעת ערכים אזרחיים בעבודת ההוראה.
 • המורים ילמדו את כלי הצילום החברתי כאמצעי פדגוגי אקטיבי ומכוון פרויקטים עבור התלמידים.

מסגרת ההשתלמות ומוטיבים מרכזיים:

 • ההשתלמות מתאימה למחנכים/ות ולמורים מתחומי הוראה שונים.
 • השתלמות בת 30 שע', מוכרת לגמול. ישנה אפשרות להשתלמות עם/ בלי ציון.
 • ההשתלמות מתפרשת על פני 7- 8 מפגשים בני 4 שעות אקדמיות כ"א.
 • ההשתלמות כוללת 3 מוטיבים מרכזיים: א. למידה תיאורטית. ב. התנסות מעשית- חווייתית. ג. תהליך רפלקטיבי כמפתח להכשרת המורים בכלי הצילום החברתי.
 • המשתלמים יקבלו ערכה פדגוגית בנושא "הצילום ככלי חינוכי למאבק בגזענות".
 • משתלמים שיבקשו ליישם ולהטמיע את הכלי בעבודתם החינוכית יקבלו ליווי אישי לאחר ההשתלמות.

 

פרישת המפגשים:

מפגש 1: מבוא לצילום חברתי ולשיח חברתי- אזרחי

א. מהו הצילום החברתי? חשיפה לפוטנציאל החינוכי של הכלי והשיח.

ב. בניית תשתית מושגית של ערכי דמוקרטיה וזכויות אדם, והחיבור לעבודת הצילום.

מפגש 2: מושגי יסוד בצילום וחשיפה לפרויקטים של צילום חברתי

א. היכרות עם מושגי יסוד בצילום.

ב. דיון וניתוח פרויקטים מוצלחים שנעשו בתחום.

ג. רפלקציה ראשונית על החומרים שהועברו עד כה.- כיצד רלוונטי לעבודה בכיתה?

מפגש 3: מתחילים לצלם

א.  יציאה לשטח- התנסות ראשונה בצילום על סמך מושגי היסוד שנלמדו.

ב.  רפלקציה- מה הרציונאל שעומד מאחורי צילום בשטח? כיצד בונים משימות צילום?

מפגש 4: ביקורת עבודות

א. דיון ראשוני בתוצרי המשתתפים.

ב. רפלקציה- כיצד מבצעים ביקורת עבודות בצילום? במה שונה  מהערכה חינוכית אחרת? כיצד שיח ביקורתי זה חופף לערכים אזרחיים?

מפגש 5: שימוש במדיה ויזואלית ככלי חינוכי

 א.  סקירת מחקרים וצילומים – הפוטנציאל הלימודי במדיה הויזואלית.

 ב. יישום- כיצד ניתן לשלב מדיה ויזואלית בעבודת ההוראה? כיצד מדיה ויזואלית משרתת את תחום הלימוד? אילו ערכים אזרחיים באים לידי ביטוי?

ג.  לקראת יציאה לשטח- הכנה לסיור צילומי מתקדם.

מפגש 6: סיור צילום שני- במשקפיים חברתיות אזרחיות

א.   צילום בסביבה שנבחרה במפגש הקודם.

ב.    רפלקציה- כיצד בחרנו את הלוקיישן? מהו הרציונאל מאחורי משימות הצילום?

מפגש 7: ביקורת עבודות+ פיתוח חומרים עצמאיים

א.      ביקורת עבודות: ניתוח תוצרים בהיבט צילומי+ חברתי.

ב.      יישום בעבודת ההוראה- דיון ופיתוח מערכי פעילות בתחומי הוראה שונים.

מפגש 8: סיכום ההשתלמות ומעבר על הערכה החינוכית

א.      סיכום ההשתלמות- תובנות מתוך ההתנסות בכיתה ובהשתלמות.

ב.      מעבר על הערכה הפדגוגית וחלוקתה

ג.        טיפים להקמת תערוכה בבית הספר.

הערה:

ישנה עדיפות לקיום השתלמות עם ציון. במקרה כזה- עבודת הסיכום תהיה בניית מערך פעילות, העברתו בכיתה וביצוע רפלקציה. העבודה תינתן בשליש האחרון של ההשתלמות, ולא עם סיומה. זאת מתוך כוונה שהמשתלם יעביר את השיעור בכיתה, ויחזור לקבוצת ההשתלמות עם תובנות מתוך התנסות זו.

למסמך זה כWord

לפרטים נוספים,

יונתן יקיר

רכז חינוך עברי

מחלקת החינוך באגודה לזכויות האזרח

0544-282556

yonatan@acri.org.il

לשיתוף והדפסה:
 • Print
 • Facebook
 • Twitter
 • email

תגיות:,

קטגוריות: השתלמויות חדרי מורות/ים

אפשרות התגובות חסומה.