הזכות לפרטיות – מערך מתוך "זכויות אדם – לא רק על הנייר"

פורסם בתאריך 4 בינואר 2010

הזכות לפרטיות נועדה להותיר לפרט מרחב שבו ת/יוכל לנהל את חייו/ה האישיים בלא שייחשפו וללא התערבות הזולת, ולאפשר לו/ה לשלוט במידע על אודותיו/ה. הזכות לפרטיות מהווה חלק חשוב בסוגיה הרחבה של כבוד האדם, היות שלא פעם פגיעה בפרטיות גוררת פגיעה בכבוד ובשם הטוב.

בשיעור זה נבקש לחשוף את התלמידים לחשיבותה המכרעת של הזכות לפרטיות בחיי היום-יום של כל אחד ואחת מאתנו. ננסה לעמוד על המתח שבין הזכות לפרטיות לבין זכויות אחרות כגון חופש הביטוי, חופש המידע וביטחון הציבור, ונבחן אם וכיצד אפשר ליישבו באופן שקול ומאוזן.

הזכות לפרטיות

לשיתוף והדפסה:
  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • email

תגיות:

קטגוריות: מערכי פעילות

הוספת תגובה