חופש הביטוי

פורסם בתאריך 5 במאי 2011

האם מותר לנו להגיד כל דבר?

גם אם זה פוגע באחר?

מתי מותר להגביל את חופש הביטוי? ומדוע בכלל הוא חשוב?

היכולת לשכנע, להחליף דעות ומחשבות, לבקר את השלטון ולבטא את הייחודיות הטמונה בכל אדם ואדם מותנית בקיומו של חופש ביטוי.

חופש הביטוי מהווה תנאי למימושן של חירויות רבות אחרות. כך, למשל, חופש הבחירה בדמוקרטיה מתבסס על חשיפת הציבור למגוון דעות. חופש היצירה תלוי אף הוא באופן ישיר בחופש הביטוי; אפשר אף לומר שכל מאבק על זכויות אדם, בין שהמאבק הוא על שוויון ובין שעל מימושה של חירות, מניח כצעד ראשון את קיומו של חופש הביטוי. פעולות שכנוע, הפגנות, עצומות, נאומים, מאמרים בעיתון, שירי מחאה ועוד ? כל אלו נכללים בחירות חשובה זו.

האם מותר למפגינים לקרוא קריאות גזעניות?

אמנם הנימוקים בזכות חופש הביטוי איתנים, אך לאורך שנות קיומה של מדינת ישראל נוכחנו שוב ושוב במצבי התנגשות של חופש הביטוי עם זכויות אדם ועם ערכים ואינטרסים שונים. הניסיון למצוא איזון בין שמירה על חופש הביטוי מחד גיסא, לבין הגנה על זכויות אחרות ועל אינטרסים שונים מאידך גיסא, מטריד רבות את המערכת המשפטית.

השאלה "מה מותר לומר" חוזרת רבות במציאות הישראלית היומיומית. לפניכם סרטו קצר בו מדבר המשנה לפרקליט המדינה שי ניצן על ביטויי גזענות.

אנו מאמינים כי דיון אקטואלי בסוגיה המורכבת של חופש הביטוי, הכולל הצגת נימוקים בזכותו בצד תיאור הקושי שביישומו, יסייע במציאת תשובה.

מערך הפעילות בנושא חופש הביטוי ניתן להורדה בגרסת הדפסה כאן, ומצגת נלווית ניתנת לצפייה והורדה מכאן.

לשיתוף והדפסה:
  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • email

תגיות:

קטגוריות: מערכי פעילות

הוספת תגובה