הגעת לארכיון החומרים החינוכיים של האגודה לזכויות האזרח.
לאתר הסדנא החדש לחצו כאן >>

הזכות לפרטיות

פורסם בתאריך 26 במאי 2011

האם הפרטיות שלנו באמת נשמרת?

כיצד מגנים על הזכות לפרטיות וכיצד מפרים אותה?

הזכות לפרטיות נועדה להותיר לפרט מרחב שבו יוכל לנהל את חייו האישיים בלא שייחשפו וללא התערבות הזולת, ולאפשר לו לשלוט במידע על אודותיו. הזכות לפרטיות מהווה חלק חשוב בסוגיה הרחבה של כבוד האדם, היות שלא פעם פגיעה בפרטיות גוררת פגיעה בכבוד ובשם הטוב.

הזכות לפרטיות זוכה בישראל להגנה חוקית וחוקתית. חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו קובע כי "כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו" וכי "אין פוגעים בסוד שיחו של אדם". נוסף על העיגון החוקתי, מעוגנות זכויות אלו בחוק הגנת הפרטיות ובחוק האזנת סתר. החקיקה הקיימת מבקשת להגן על הפרטיות מחד גיסא, אך מאידך גיסא מתירה פגיעה בפרטיות במקרים שבהם אינטרסים חברתיים אחרים מצדיקים זאת. החוק אינו רק מגן על הפרטיות אלא גם עשוי להכשיר פגיעה בה, כמו, למשל, במקרה של חוק המאגר הביומטרי.

חשיפת מידע אישי

ההתפתחויות הטכנולוגיות בשנים האחרונות הפכו את הזכות לפרטיות לפגיעה מאי־פעם. במאגרי מידע ממוחשבים – ציבוריים ופרטיים – נשמרות כמויות עצומות של מידע אשר חשוף לפריצות ולדליפות מידע. לפקידים רבים במשרדי הממשלה, בבנקים, במוסדות חינוך, בחברות ובארגונים, יש גישה ממוחשבת למידע פרטי של כולנו: מידע על אודות מצבנו הכלכלי, על שיחות טלפון שערכנו, על התקשרויות שאנו מקיימים בדואר האלקטרוני וכיוצא בזה. פעמים רבות משמש המידע האישי שנאסף למטרה מסוימת, לשם השגתן של מטרות אחרות. כך, אדם ששכל קרוב משפחה יתפלא לקבל שיחות טלפון ממעצבי מצבות, מחברות פרחים או מחברות של משלוחי מזון לאבלים, ולא יבין כיצד נודע לכל הגופים הללו על הפטירה. במקרה אחר אפשרה פרצה באתר האינטרנט של בית החולים "איכילוב" לקרוא ללא כל הפרעה מידע אישי על חולים.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=yD2ob_TX0Yw[/youtube]

סוגיית הזכות לפרטיות הופכת למורכבת במיוחד כאשר היא מעומתת עם זכות הציבור לדעת. בשנים האחרונות ניתן להבחין בקושי של כלי התקשורת להגן על פרטיותם של אישי ציבור. דוגמאות לכך הן סיפוק פרטים על מצבו הרפואי של ראש הממשלה, פרסום מכתב ההתאבדות של דודו טופז, החשיפה כי עפרה חזה לקתה לכאורה במחלת האיידס, ועוד מקרים רבים. נוסף על כך, בכל האמור בחשודים בביצוע עבֵרה, הפגיעה והזלזול בזכותם לפרטיות חמורים, ונעשים אגב התעלמות מהזכויות השמורות גם למי שהורשע בדין, וכמובן התעלמות מעצם האפשרות שמי שהושמץ מעל דפי העיתון יתגלה בהמשך כחף מפשע.

בשיעור זה נבקש לחשוף את התלמידים לחשיבותה המכרעת של הזכות לפרטיות בחיי היום־יום של כל אחד ואחד מאתנו. ננסה לעמוד על המתח שבין הזכות לפרטיות לבין זכויות אחרות כגון חופש הביטוי, חופש המידע וביטחון הציבור, ונבחן אם וכיצד אפשר ליישבו באופן שקול ומאוזן.

מערך הפעילויות ניתן להורדה בגירסת הדפסה כאן, מצגת פאוורפוינט בנושא ניתנת לצפייה ולהורדה כאן.

לשיתוף והדפסה:
  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • email

תגיות:

קטגוריות: מערכי פעילות

הוספת תגובה

עליך להיות מחובר למערכת כדי להגיב.