כנס: חופש הביטוי במערכת החינוך בישראל

פורסם בתאריך 18 בינואר 2017

אתמול התקיים יום העיון השנתי של המסלול להכשרת מורים באוניברסיטת חיפה בשיתוף האגודה לזכויות האזרח ומדרשת אדם. בכנס השתתפו כמאה ושישים סטודנטים להוראה וכשלושים חברי סגל.

הגבלות חופש הביטוי של המורים בישראל מבוססת על שלושה מקורות נורמטיביים עיקריים: החקיקה בעניין חופש הביטוי של עובדי המדינה, חוק חינוך ממלכתי, התשי"ג – 1953 וחוזרי מנכ"ל משרד החינוך.

ייסוד מערכת החינוך הממלכתי בישראל היה כרוך בתהליך של דה-פוליטיזציה, אשר התאפיין בהדגשת המשותף ובהימנעות מדיון בנושאים שנויים במחלוקת, בתוך כך נדרשו גם המורים לניטראליות ולהימנעות מהבעת דעות אישיות. איכילוב ציינה בהקשר זה כי "הדה פוליטיזציה של מערכת החינוך יצרה חינוך סטרילי לאזרחות, המדגיש לימוד עקרונות מופשטים אך נמנע מלדון במציאות החברתית – פוליטית ובבעיותיה.  בסוגיית הרגישות של העבר הקרוב של החברה הישראלית ובמגוון דרכים להשתתפות ופעילות אזרחית. נוסף על כן , לדבריה "העמדות החברתיות והחינוכיות שנמצאו בקרב ציבור המורים, בטאו בדרך כלל שמרנות ולרוב נמצאו דומות לעמדות הרווחות בציבור"  (איכילוב 2000)

הכנס עסק בסוגיות הבאות:

  • צמצום חופש הביטוי במערכת החינוך ברמה הפורמלית וברמה הפרקטית. שרף חסאן.
  • בין שתיקות להשתקות במערכת החינוך – פדגוגיה המצמצמת ריבוי דעות באמצעות מתודולוגיה לינארית מול פדגוגיה המאפשרת שיח מורכב אשר דן בהשפעות של העמדות השונות והצרכים של העמדות השונות. ד"ר אוקי מרושק – קלארמן.
  • היפר-סולידריות- על חופש הביטוי וברברת בחינוך: חופש הביטוי לזהויות ולא רק חופש ביטוי לדעות, חופש ביטוי מהותי אשר משפיע על המציאות, חופש הביטוי במצב של היפר-סולידריות והיחסים בין האוניברסלי לפרטיקולרי. "סולידריות לא יכולה להיות נקודת ההתחלה אלא נקודת הסיום, ולא במחיר טשטוש הזהויות. מצב של היפר-סולידריות מכתיב ציות, אחד הכלים לצירת ציות זה הוא פרקטיקה של הפחדה. המורים בישראל מתמודדים עם מספר אתגרים בסוגיית חופש הביטוי והם: היפר סולידיות, הפחדה והאתגר השלישי הוא פוסט-אמת, איך מתמודדים על חדשות כזב?".  ד"ר איימן אגבארייה

בחלקו השני של הכנס השתתפו הסטודנטים/יות בשתי סדנאות: הראשונה עסקה בעיבוד ההרצאות שנישמעו בחלקו הראשון של הכנס והשנייה בחופש הביטוי של מורים/ות במערכת החינוך, באמצעות דיון במקרי בוחן והדילמות שעלו מהן.

לצפייה בתכנית הכנס המלאה : Freedom-of-speech-education-system-in-Israel-2017-A3-4-web

צפייה בתמונות מהכנס

FullSizeRender

לוגואים: האגודה לזכויות האזרח, אדם - המדרשה לדמוקרטיה ולשלום, האיחוד האירופי

לשיתוף והדפסה:
  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • email

תגיות:

קטגוריות: אירועים ופעילויות,לא משויכים,שעת אקטואליה

אפשרות התגובות חסומה.