הגעת לארכיון החומרים החינוכיים של האגודה לזכויות האזרח.
לאתר הסדנא החדש לחצו כאן >>

יום זכויות האדם הבינ"ל 2019 – כרזת פעילות דיגיטלית

פורסם בתאריך 5 בדצמבר 2019

זכויות חברתיות או לא להיות

מדי שנה מצוין בישראל יום זכויות האדם הבינלאומי בתאריך 10 בדצמבר. ביום זה, בשנת 1948, התקבלה בעצרת הכללית של האו"ם ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם, בה מפורטות הזכויות השונות שעליהן מחויבים הפרט והמדינה לשמור. הלימוד אודות זכויות האדם והשמירה עליהן מהותי וחשוב לקיומנו כבני אדם וכאזרחים במדינה דמוקרטית, ויום זה מזמן הזדמנות לעסוק בנושאים אלה במערכת החינוך במסגרת שיעורים מיוחדים, מפגשים, הרצאות, סיורים ועוד.

גם בשנה זו אנו ממשיכים את מסורת הפרויקט המשותף שלנו עם המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים במשרד החינוך, אליו חברו גם מט"ח ומרכז מורשת בגין. הפעם, בחרנו להתמקד לציון יום זכויות האדם הבינלאומי לא בזכות אחת, כי אם בחבילת הזכויות החברתיות, שהן חלק מזכויות האדם והאזרח ומהוות זכויות יסוד בדמוקרטיה.

מטרת הזכויות החברתיות היא להבטיח לכל אדם תנאים מינימליים של קיום חומרי ונפשי, שיאפשרו לו לחיות בכבוד. הן כוללות את הזכות לרמת חיים נאותה המאפשרת קיום בכבוד, את הזכות לדיור, את הזכות לבריאות ולטיפול רפואי, את הזכות לעבודה ולתנאי עבודה נאותים, ואת הזכות לחינוך. 

במסגרת הפרויקט הפקנו כרזה דיגיטלית שתופץ לכל בתי הספר בארץ. הכרזה כוללת ערכה חינוכית שמציעה פעילויות מגוונות לפי הזכויות השונות, המותאמות לתלמידי בתי הספר היסודיים ולכיתות הגבוהות.

למרות שהן זכויות בסיסיות, חלק גדול מן הזכויות החברתיות לא עוגנו עדיין בחקיקה. לפיכך, היקף ההגנה עליהן וחובת המדינה לדאוג למימושן מוסיפים להיות עניין שבמחלוקת, והפערים החברתיים-כלכליים בישראל ממשיכים לבוא לידי ביטוי גם בנגישות לשירותים חברתיים שונים.

אנו מזמינות אתכן/ם להשתמש בכרזה על מנת לקרב את הנושא של זכויות חברתיות לחיי התלמידים והתלמידות, ובאמצעות מערכי הפעילות המוצעים בקישורים השונים גם להעלות לדיון שאלות עקרוניות ולעסוק בסוגיות אקטואליות.

 

לשיתוף והדפסה:
  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • email

תגיות:,

קטגוריות: לא משויכים,מדיה ועזרים,מערכי פעילות

אפשרות התגובות חסומה.