הגעת לארכיון החומרים החינוכיים של האגודה לזכויות האזרח.
לאתר הסדנא החדש לחצו כאן >>

נייר עמדה של האגודה לזכויות האזרח על הצורך בחינוך אזרחי-פוליטי לערכים דמוקרטיים

פורסם בתאריך 14 ביולי 2020

לקראת דיון בוועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת ב-15/7/2020 בנושא "העלמה והשתקה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני בספרי הלימוד הישראליים", שלחנו ליו"ר הועדה ולחברי הכנסת נייר עמדה מטעם מחלקת החינוך של האגודה על הצורך בחינוך אזרחי-פוליטי לערכים דמוקרטיים.

בנייר טענו כי חינוך ממשי לדמוקרטיה מחייב עיסוק בבתי הספר בנושאים אקטואליים ובסוגיות חברתיות ופוליטיות משמעותיות בחברה הישראלית. חשיפת התלמידים למורכבותה של המציאות, לנושאים הקשים והרגישים שמעסיקים את החברה בישראל, לקבוצות השונות המרכיבות אותה ולמחלוקות ביניהן היא חלק חיוני בחינוך לתודעה פוליטית ולמעורבות אזרחית.

במיוחד לנוכח מרכזיותו של הסכסוך הישראלי-פלסטיני והשפעתו המעצבת על החברה בישראל, על הפלסטינים ועל האזור כולו, אנו סבורים כי יש הכרח לעסוק בו במערכת החינוך באופן שיטתי ויסודי. לימוד תולדות הסכסוך ועיסוק באירועים אקטואליים הקשורים בו יכולים להוות הזדמנות טובה לקיום דיונים חינוכיים משמעותיים עם תלמידים ובני נוער בישראל על יחסי יהודים-ערבים, דמוקרטיה וזכויות אדם – דיונים הדורשים הכרות עם מידע מגוון, התבוננות רפלקטיבית במציאות הסכסוך הקשה, הבנת מורכבותן של סוגיות מרכזיות בחברה ובפוליטיקה בישראל, ונקיטת עמדות מושכלות בדילמות מוסריות ופוליטיות שונות.

עוד ציינו כי לתפיסתנו, ההימנעות המובנית בשיח החינוכי הרשמי מעיסוק בסכסוך הישראלי-פלסטיני מהווה אך סימפטום לתשתית חינוכית-אזרחית חלשה שמסכנת את כוחה של הדמוקרטיה הישראלית. בכדי שמערכת החינוך תוכל לייצר בוגרים חושבים, מעורבים ומחויבים לערכים דמוקרטיים, נחוץ לדעתנו שינוי מהותי רחב היקף בכלל המערכת שישים דגש על הממד הערכי-מוסרי בהוראה. יש להרחיב את הטמעת ערכי הדמוקרטיה בכלל מקצועות הלימוד ובהוויה הבית ספרית היומיומית, ולהכניס לתכנים החינוכיים עיסוק בסוגיות אזרחיות, חברתיות ופוליטיות מורכבות, חינוך לחיים משותפים, לצדק חברתי, לזכויות אדם ונגד גזענות. כל אלה מרכיבים החסרים מאוד במערכת החינוך בישראל.

הניסיון שלנו בהכשרת מורים מלמד שלמרות ההצהרות בדבר חשיבות החינוך לערכים ועיסוק באקטואליה, מורים רבים מעדיפים להימנע מעיסוק בקונפליקטים ונושאים נפיצים. קשיים, חששות ולחצים מערכתיים וחברתיים, סמויים וגלויים, כמו גם תהליכי הכשרה וליווי מקצועי בלתי מספקים לחינוך אזרחי-ביקורתי ולניהול דיונים חינוכיים בסוגיות טעונות רגשית ופוליטית, דוחפים אותם להסתפק בהעברת חומר הלימוד והכנה לבחינות.

לפיכך, המלצנו לוועדת החינוך של הכנסת לפעול ליישום של תוכנית הכשרה מקצועית מתאימה לפרחי הוראה ולכלל המורים במערכת החינוך, והצענו להעמיד לרשות יחידות משרד החינוך השונות את ניסיוננו רב השנים בתחום של חינוך לדמוקרטיה, לזכויות אדם ונגד גזענות.

נייר העמדה במלואו בקישור כאן

 

לשיתוף והדפסה:
  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • email

קטגוריות: ניירות עמדה

אפשרות התגובות חסומה.