הגעת לארכיון החומרים החינוכיים של האגודה לזכויות האזרח.
לאתר הסדנא החדש לחצו כאן >>

יום זכויות האדם הבינלאומי 2020 – הזכות לחינוך

פורסם בתאריך 6 בדצמבר 2020

כמדי שנה, ב-10 בדצמבר מציינים בישראל ובעולם את יום זכויות האדם הבינלאומי. ביום זה, בשנת 1948, התקבלה בעצרת הכללית של האו"ם ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם. בהכרזה מופיעות הזכויות השונות המגיעות לכל אדם באשר הוא אדם, ועליהן מחויבים הפרט והמדינה לשמור. מדינת ישראל, בין שאר מדינות העולם, חתומה על ההכרזה ועל אמנות שונות שנכתבו בעקבותיה.

גם בשנה זו אנו ממשיכים את הפרויקט המשותף שלנו עם המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים במשרד החינוך ועם מט"ח, לציון יום זכויות האדם הבינלאומי. הפעם בחרנו להתמקד בזכות לחינוך, כשברקע האתגרים הרבים העומדים לפתחה של מערכת החינוך בישראל בהתמודדותה עם מגפת הקורונה.

בכרזה הדיגיטלית ובמערכי הפעילות שהכנו בחרנו להתמקד בארבעה היבטים מרכזיים של הזכות לחינוך, הנכללים בהצעתה של ועדת האו"ם לזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות:
1. הזכות לחינוך זמין – שמחייבת את קיומם של מוסדות חינוך ותוכניות חינוכיות מתפקדים ובכמות מספקת במסגרת החינוך הציבורי;
2. הזכות לגישה שווה לחינוך – המתייחסת לאיסור הפליה בחינוך ולנגישות פיזית וכלכלית של שירותי החינוך;
3. הזכות לחינוך ראוי – המעוגנת במטרות החינוך המפורטות בחוק חינוך ממלכתי, ומתייחסת לתכניו של החינוך ולאופן שבו הם מועברים (דרכי הלמידה וההוראה, האקלים הכיתתי והבית-ספרי וכו');
4. הזכות לחינוך מותאם – הנוגעת לצורך בהתאמת החינוך לצרכים ומעגלי השתייכות תרבותיים, ליכולות לימודיות ולהעדפותיהם של הילדים והילדות.

הפעילות נועדה לחשוף את התלמידים והתלמידות למהותה של הזכות לחינוך על היבטיה השונים, לאפשר להם לחקור את האתגרים שמציף משבר הקורונה בהתייחס להיבטים אלה ולקדם חשיבה על פתרונות אפשריים. הקישורים בכרזה מובילים למשימות חקר ולמידת עמיתים המותאמות לתלמידי בתי הספר היסודיים ולכיתות הגבוהות (בשני מערכים נפרדים).

אנו מזמינות אתכן/ם להשתמש בכרזה על מנת לקרב את הנושא של זכויות אדם לחיי התלמידים והתלמידות, ובעזרת מערכי הפעילות המוצעים גם לפתח את מודעותם לגבי משמעותה והשלכותיה של פגיעה בזכות לחינוך, ולהעלות לדיון שאלות עקרוניות וסוגיות אקטואליות הקשורות בה, במיוחד בימים אלה של משבר הקורונה.

רקע למורה ומערכי פעילות
כרזה לכיתות ד'-ו'
כרזה לעל-יסודי

לשיתוף והדפסה:
  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • email

תגיות:,

קטגוריות: הספרייה החינוכית שלנו,מועדי זכויות אדם,מערכים וחומרים לפי הזכויות השונות

אפשרות התגובות חסומה.