הגעת לארכיון החומרים החינוכיים של האגודה לזכויות האזרח.
לאתר הסדנא החדש לחצו כאן >>

על המחלקה

 

חינוך לזכויות אדם ולדמוקרטיה – "אני מאמין"

חינוך הוא המפתח לשינוי. החינוך יכול לקדם את ההכרה בדמוקרטיה ובזכויות האדם ובחשיבותן, והוא היסוד לפיתוח מחויבות לזכויות אדם ולטיפוח מיומנויות לקידומן בחברה. זהו חינוך שמעמיד במרכז את הזכויות הבלתי מותנות של האדם, והמתמודד באומץ ובגילוי לב עם הקשיים שבמימושן. מטרתנו היא שאנשים יציבו לנגד עיניהם את שיקול השמירה על זכויות האדם – שלהם ושל הזולת – כאשר הם מתנהלים בעולם מבחינה אישית, מבחינה מקצועית ומבחינה פוליטית.

ערכים דמוקרטיים וזכויות האדם הם נושא ששייך לכל, ורלוונטי לחיי היום-יום של כולנו. ולכן התוכניות שלנו פונות לקהלים רחבים, וביניהם:

• מחנכים ומחנכות המחויבים להנחיל את ערכי הסובלנות והשוויון לדור הבא.

• מוסדות חינוך המודאגים מהתפשטות ערכים גזעניים ואנטי דמוקרטיים בחברה בכלל ובקרב תלמידים ובני נוער בפרט.

• מוסדות מדינה המחויבים להגן על זכויות האדם אך עלולים גם לפגוע בהן באופן התנהלותם, כמו המשטרה, שירות בתי הסוהר וגופים נוספים.

• עובדות ועובדים סוציאליים המסייעים לקבוצות מוחלשות באוכלוסייה לממש את זכויותיהן.

• פעילים קהילתיים הנאבקים על מימוש זכויותיהם האישיות והקבוצתיות, ועל ערכי הדמוקרטיה והשוויון.

• בני נוער שמזהים עוול ורוצים לתקן אותו.

• כל האזרחים והאזרחיות שזכויותיהם נפגעות ושאותן עליהם לתבוע.

התכניות של מחלקת החינוך משלבות ידע תיאורטי ופרקטי לצד בחינה מעמיקה של עמדות והשקפות עולם באשר לזכויות אדם. חלק מהתכניות והפרויקטים כוללים מרכיבים אקטיביסטים המעודדות מעורבות חברתית. את התכניות מעבירים מנחי קבוצות מוכשרים ומנוסים וכן מרצים מומחים מתחומים שונים. חשוב מכול, מאחר שאנו מאמינים כי זכויות אדם יכולות להתממש רק כאשר הן רלוונטיות למציאות "בשטח", לתנאי חייו החומריים של האדם, לזהותו המקצועית והאישית ולקהילה שהוא משתייך אליה – התכניות מוכוונות אל הצרכים של המשתתפים, צומחות מתוכם ומיועדות לקדם שינוי שנוגע לחייהם.

 

על הפעילות:

מחלקת החינוך של האגודה לזכויות האזרח מפעילה זה שנים רבות תכניות חינוכיות בשיתוף פעולה עם עשרות מוסדות וארגונים, ובהם:

• משרד החינוך – מרכזי פסג"ה, מפמ"ר אזרחות, מטה קרמניצר-שנהר, המנהל הפדגוגי-המפקחת על זכויות התלמיד ומחלקות חינוך עירוניות.

• בתי ספר, מתנ"סים, אוניברסיטאות ומכללות, עמותות נוער ותנועות נוער בכל רחבי הארץ.

• בית הספר המרכזי לעובדים בשירותים החברתיים ומחלקות לשירותים חברתיים ברחבי הארץ.

• פעילים קהילתיים ואקטיביסטים.

• משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר.

 

 

לשיתוף והדפסה:
  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • email