הגעת לארכיון החומרים החינוכיים של האגודה לזכויות האזרח.
לאתר הסדנא החדש לחצו כאן >>

מרסלו וקסלר – יועץ פדגוגי

marcelo

היועץ הפדגוגי של מחלקת החינוך באגודה לזכויות האזרח.

כיום ראש המחלקה לחינוך יסודי בסמינר. מרצה על ילדים בסיכון, פדגוגיה קהילתית, פדגוגיה ביקורתית, ושינוי תודעת מורים. פעיל חברתי הרבה מאוד שנים. עוסק בהתנדבות בתחומים של קהילות מוחלשות וילדים מוחלשים.

עבד כעשרים שנה כמנחה ומנהל פדגוגי ארצי של תכניות מטעם משרד החינוך העוסקות במניעת נשירה והצלחה לימודית של ילדים ונוער במערכת החינוך. ביניהן, תכנית אמ"ץ באגף שחר של משרד החינוך, ותכנית היל"ה במחלקה לקידום נוער.

עורך של כתב העת "פדגוגיה ומתודולוגיה", רבעון אלקטרוני של החברה למתנ"סים, על ענייני פדגוגיה.
כתב מאמרים אקדמיים אשר פורסמו בארץ ובחו"ל, בתחומים של: מאבק נגד גזענות בכיתה; תהליכי שינוי תודעה של מורים; שינוי קהילתי ושינוי תודעה קהילתית, ועוד.

לשיתוף והדפסה:
  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • email