זכויות חברתיות

הזמנה לשיחה חינוכית בנושא זכויות עובדים ומאבקי עובדים

פורסם בתאריך 3 במאי 2009
הפגיעה הקשה בזכויות העובדים בישראל ובעולם, שרק הולכת ומתרחבת בשנים האחרונות, מחייבת אותנו כמחנכים לשוחח עם תלמידינו על זכויות עובדים ועל מאבקי עובדים. האחד במאי – יום הפועלים הבינלאומי, מעניק לנו הזדמנות לדון בנושא כאוב זה עם תלמידינו לקטע המלא »

צידוק הזכויות החברתיות מתוך הערך של הדמוקרטיה

פורסם בתאריך 18 במאי 2008
פרק ג' מתוך הקובץ "זכויות חברתיות – מציאות ואתגרים" (2008). פרק זה עוסק בקשר שבין זכויות חברתיות לדמוקרטיה ובאופן שבו זכויות אלו מקדמות את החיים בחברה הדמוקרטית, תוך התייחסות ספציפית לחשיבותו של מעמד הביניים לקטע המלא »