זכויות ילדים

זכויות הילד

פורסם בתאריך 7 בנובמבר 2002
שתי הפעלות סביב אמנת זכויות הילד, הקושרות בין זכויות ילדים לזכויות אדם בכלל. מטרת ההפעלות להעלות את מודעותם של התלמידים לקשר בין זכויות ילדים לזכויות אדם בכלל, ולייחודיות של זכויות לקטע המלא »