יום זכויות האדם הבינלאומי

צדק אקלימי I ערכה חינוכית

פורסם בתאריך 7 בדצמבר 2021
לציון יום זכויות האדם הבינלאומי (10 בדצמבר), מחלקת החינוך באגודה לזכויות האזרח שמחה להציג ערכה חינוכית חדשנית שעוסקת בסוגיות של צדק אקלימי ובאופן שבו משבר האקלים משפיע כבר עכשיו לקטע המלא »