הגעת לארכיון החומרים החינוכיים של האגודה לזכויות האזרח.
לאתר הסדנא החדש לחצו כאן >>

סדנאות והשתלמויות

אנו מציעים מגוון של הכשרות וסדנאות בנושא הגזענות לצוותים חינוכיים, לקבוצות מנהיגות, לקבוצות נוער וצעירים ולקהל הרחב. ההכשרות עוסקות בערכי השוויון והצדק בין בני אדם וחלקן חווייתיות, כאשר המשתתפים עוברים התנסות אישית בחוויה של גזענות או אפליה. מטרת הסדנאות הנה להעלות את המודעות בנושא הגזענות ולהקנות ידע וכלים להתמודדות עמה. הסדנאות משלבות ידע תאורטי ופרקטי רחב, לצד בחינה מעמיקה של עמדות והשקפות עולם. את התכנים מעבירים מנחי/ות קבוצות מוכשרים ומנוסים וניתן לשלב בהכשרות מרצים מומחים בנושא הגזענות והחינוך הערכי.

הצעה להשתלמות- התמודדות חינוכית עם גזענות, הדרה ותיוג: השתלמות זו תדון באופן ספציפי בתופעת הגזענות המתגברת בישראל: היבטים תיאורטיים, סוגיות עכשוויות מקרי בוחן ברלוונטיות לסביבת בית  הספר וכלים קונקרטיים להתמודדות בכיתות הם הנושאים המרכזיים בהשתלמות.

anti-racism-t-shirt_design

לשיתוף והדפסה:
  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • email