הגעת לארכיון החומרים החינוכיים של האגודה לזכויות האזרח.
לאתר הסדנא החדש לחצו כאן >>

ביבליוגרפיה מומלצת

פורסם בתאריך 3 בנובמבר 2004
מתוך "זכויות או לא להיות – ספר פעילויות: מדריך לכל מורה בנושא זכויות אדם", שנכתב ע"י מחלקת החינוך של האגודה ופורסם בשנת 2005, ואשר מיועד לבתי הספר העל-יסודיים ולחטיבות הביניים.

 

ביבליוגרפיה מומלצת

ד"ר נעמי יוספסברג

 

הרשימה הביבליוגרפית שלהלן כוללת רק מקורות בסיסיים בעברית. אנו ממליצים שהפרסומים שבדפוס יהיו חלק מספריית בית הספר.
מחלקת החינוך של האגודה לזכויות האזרח תשמח לתת לכל פונה יעוץ ביבליוגרפי להרחבה ולהעמקה.


זכויות האדם – מקורות בסיסיים

פרסומים (בדפוס ומקוונים) בהוצאת האגודה לזכויות האזרח בישראל

1. גביזון, ר. שנידור, ח. (עורכים) (1991), זכויות האדם והאזרח בישראל: מקראה (3 כרכים) , ירושלים: הוצאת האגודה לזכויות האזרח בישראל.
המקראה מתמקדת בעיקר בזכויות האדם האזרחיות והפוליטיות.

2. המדריך לאזרח: מדריך לזכויות ולחובות של האדם והאזרח בישראל (2000), מהדורה מתוקנת, ירושלים: הוצאת האגודה לזכויות האזרח בישראל וסיכוי – העמותה לקידום שוויון הזדמנויות.


פרסומים אחרים בדפוס

1. גביזון, רות (1994), זכויות האדם בישראל, ספריית "האוניברסיטה המשודרת", תל אביב: משרד הביטחון – ההוצאה לאור.
הספר מתמקד רק בזכויות האדם האזרחיות והפוליטיות.

2. כהן, חיים (1989), זכויות אדם במקרא ובתלמוד, ספריית "האוניברסיטה המשודרת", תל אביב: משרד הביטחון – ההוצאה לאור.

3. קאופמן, אדי (2001), זכויות אדם במערכת הבינלאומית, ספריית "האוניברסיטה המשודרת", תל אביב: משרד הביטחון – ההוצאה לאור.
הספר הוא מקור מידע עשיר לתולדות יישום רעיון זכויות האדם מאז "ההכרזה העולמית בדבר זכויות האדם", ולסוגיות שמצויות כיום על סדר היום העולמי.


מקורות מקוונים

1. מידע תיאורטי ואקטואלי, הקשור לכל אחת מזכויות האדם, ניתן למצוא באתר האינטרנט של האגודה לזכויות האזרח בישראל: www.acri.org.il

באתר יש מנוע חיפוש פנימי ידידותי.

2. רשימה של אמנות והכרזות בינלאומיות מרכזיות בדבר זכויות האדם, שישראל חתומה עליהן, ניתן למצוא באתר של המזכירות הפדגוגית של משרד החינוך, בקישור של המטה המשולב ליישום דוחות שנהר וקרמניצר:

www.education.gov.il/mate/download/zchuyot/amanot.doc

רשימה מלאה של המסמכים הבינלאומיים שעניינם זכויות האדם מצויה באתר של ארגון האומות המאוחדות, בכתובת: http://193.194.138.190/html/intlinst.htm

תרגומים לעברית ולערבית של אמנות מרכזיות ניתן למצוא באתר של האגודה לזכויות האזרח בישראל (ראו סעיף 1 לעיל).

3. מרכז אדווה: www.adva.org/

באתר ניתן למצוא את הפרסומים של מרכז אדווה, הקשורים בעיקר בזכויות כלכליות וחברתיות.


זכויות של ילדים – מקורות בסיסיים

פרסומים בדפוס

1. אלמוג, שולמית (1997), זכויות של ילדים, ירושלים: הוצאת שוקן.

2. ביטחון סוציאלי: כתב עת בנושאי רווחה וביטחון סוציאלי, גליון מס` 63, דצמבר 2002.
כל הגליון מוקדש לנושא: "ילדים, ילדות וזכויות הילד".


מקורות מקוונים

1. דוחות "הוועדה לבחינת עקרונות היסוד בתחום הילד והמשפט ויישומם בחקיקה", שהוגשו לשר המשפטים, ומצויים באתר של משרד המשפטים:

www.justice.gov.il/MOJHeb/Subjects/HavadLezhuyotHayeled.htm

2. אב"י – האגודה הבינלאומית לזכויות הילד – ישראל:

www.dci.org.il/

3. "יוניסף" – הסניף הישראלי של הארגון הבינלאומי לזכויות ילדים:

www.my-rights.org.il/

4. משרד החינוך – הקו הפתוח לפניות תלמידים:

www.education.gov.il/kav_patuach/zchuyot.htm


מבחר ספרי פעילויות מקוונים

1. Action Professionals' Association For The People, Addis Ababa, Ethiopia (1996), The Bells Of Freedom:


http://www1.umn.edu/humanrts/education/belfry.pdf

2. Human Rights Education Team Amnesty International International Secretariat, London (1996), First Steps: A Manual for Starting Human Rights Education:


www.hrea.org/erc/Library/First_Steps/index.html

3. Human Rights Educators' Network Amnesty International USA (1998), Human Rights Here & Now: Celebrating the Universal Declaration of Human Rights:


www.hrusa.org/hrh-and-n

4. International Labour Organization, Education International, Turin (2004), The Invisible Children:


www.ilo.org/public/english/standards/ipec/t

5. Jaan Tonisson Institute Tallinn, Netherland (1997), We, the World and Human Rights: A Study Material for Compulsory Schools:


www.hrea.org/erc/Library/Jaan_Tonisson/theworld/

6. United Nation's Office of the High Commissioner for Human Rights (2003), ABC, Teaching Human Rights: Practical activities for primary and secondary schools:


www.unhchr.ch/html/menu6/2/abc.htm

7. United Nations Association in Canada (1998), Action Guide: A Human Rights Resource Manual for Secondary Schools:


www.unac.org/rights/actguide/index.html


אקטיביזם של נוער

מקורות מקוונים

1. אתר של נוער בגיל חטיבת ביניים, שפועל נגד עבדות ילדים:

www.mirrorimage.com/iqbal/

2. אתר של קבוצת ארגונים, שמטרתה יצירת קשר בין נוער בכל העולם, בין השאר לסיוע לילדים ולנוער במצוקה בארצות מתפתחות:

www.friendshipthrougheducation.org

3. אתר ובו מגוון סיפורי יוזמות של נוער:

www.youthventure.org

4. אתר ארגון נוער בינלאומי לסיוע לנוער בארצות מתפתחות:

www.freethechildren.com

5. על פעולות של נוער במסגרת יוניסף:

www.unicef.org/voy

 

 לתגובות והערות ולהזמנת החוברת אפשר לפנות דרך עמוד "צרו קשר".

הספר "זכויות או לא להיות" והתפיסה החינוכית שמנחה אותו, כולל קישורים לפרקים

לשיתוף והדפסה:
  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • email

קטגוריות: קישורים ומקורות נוספים

הוספת תגובה

עליך להיות מחובר למערכת כדי להגיב.