חינוך לדמוקרטיה בעת הזאת

פורסם בתאריך 28 בנובמבר 2006
הימים האחרונים שבים וממחישים את הצורך בהעמקת המודעות והמחויבות של הציבור בישראל לערכים דמוקרטיים ולזכויות האדם. מערכת החינוך היא הזירה המתאימה ביותר לחשיפה לתרבות ולערכים דמוקרטיים, ועל כן יש להכשיר אנשי חינוך להתמודדות עם משימת החינוך לדמוקרטיה

דובית אטר

 

הימים האחרונים שבים וממחישים את הצורך בהעמקת המודעות לערכים דמוקרטיים בישראל. במחקרים ובסקרים רבים שפורסמו לאחרונה מסתמנת תפישת הנוער והציבור בכלל את הדמוקרטיה כפורמלית בלבד. תפיסה מדאיגה זו, המדגישה את המסגרת ולא את המהות, מעלה תהייה לגבי עתידה של הדמוקרטיה הישראלית. חיזוק למגמות חמורות אלה אפשר למצוא, בין השאר, גם בהצעתו של השר ליברמן לשלול את מעמדם של אזרחים ערבים, בהתבטאותו של ח"כ אפי איתן בדבר הצורך לגרש את רוב תושבי יהודה ושומרון הפלסטינים, ובנכונותה של משטרת ישראל למנוע את קיום מצעד הגאווה בגין התפרעויות ואיומים לשפוך דם.

אימוץ נורמות דמוקרטיות אינו דבר מובן מאליו. גם מחויבות לערכים ולתרבות דמוקרטית אינה צומחת יש מאין. היא מתגבשת מתוך הסביבה התרבותית שבה אנו חיים: מההתייחסות לתופעות חברתיות בבית, במשפחה, בבית הספר ובמסגרות חברתיות אחרות, ומן המיומנות הנלמדת – איסוף מידע, ניתוחו באופן ביקורתי וחשיבה עצמאית. מערכת החינוך היא הזירה המתאימה ביותר לחשיפה לתרבות ולערכים דמוקרטיים ולפיתוח מיומנויות אלה.

הפנמת מחויבות לערכים דמוקרטיים יכולה להתרחש במסגרת לימוד הנושא כתחום ידע (מקצוע האזרחות, שזוכה עתה לתגבור מסויים), ובמסגרת קיומה של התנהלות בית-ספרית שמכבדת זכויות (כגון שילוב תלמידים מתקשים, שיתוף תלמידים בקבלת החלטות וטיפוח הליך הוגן של ענישה). ואולם לא די בכך. ללא עיסוק יומיומי בנושאים חברתיים ואקטואליים לא תתפתחנה המיומנויות הנדרשות.

מרבית העוסקים בחינוך סבורים שיש להקדיש זמן רב יותר לעיסוק בנושאים חברתיים ובנושאים אקטואליים. בפועל, מעטים עושים זאת. תורמים לכך מספר גורמים: רבים מהם אינם בקיאים בעקרונות יסוד של זכויות האדם והדמוקרטיה; יש שמאוימים ממסגרת שמכבדת זכויות ונוטים להתנותה במילוי חובות; יש שחסרים כלים לחינוך לזכויות אדם ולדמוקרטיה ונוטים לשייכם לתחום לימודי האזרחות; ואחרים מבקשים להימנע מויכוחים ומעימותים. מגבלות אלה משתקות את השיח הדמוקרטי במערכת החינוך, ומביאות גורמים אחרים – פוליטיים, תקשורתיים ואינטרסנטים שונים – למלא את החסר, תוך ציור המציאות בדרכם ועל פי ערכיהם.

יש להגדיר מסגרת מחייבת עבור פרחי הוראה ללימוד מעמיק של התורות הדמוקרטיות, ולדאוג להכשרת אנשי חינוך בראשית דרכם להתמודד עם אירועים אקטואליים במוסדות החינוך כחלק מתהליך החיברות והחינוך של הפרט לתרבות ולחיים בחברה דמוקרטית. על שרת החינוך וראשי מכללות ואוניברסיטאות להקצות משאבים להכשרת פרחי הוראה ומורים שמסוגלים להתמודד עם משימה חשובה זו.


הכותבת היא מנהלת מחלקת החינוך באגודה לזכויות האזרח

המאמר התפרסם בעיתון "הארץ" תחת הכותרת " לטפח את פרחי ההוראה" ב-28.11.06

לשיתוף והדפסה:
  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • email

קטגוריות: מאמרי דעה

הוספת תגובה