הגעת לארכיון החומרים החינוכיים של האגודה לזכויות האזרח.
לאתר הסדנא החדש לחצו כאן >>

במדור זה תמצאו מאמרי דעה וטורים העוסקים בשאלות אקטואליות של חינוך לזכויות אדם ודמוקרטיה אשר התפרסמו בעיתונות המודפסת והאלקטרונית. מאמרים אלו עשויים להוות בסיס לדיון עם תלמידים/חניכים או לשמש אתכם המורות והמורים להרחבת הידיעה וחשיפה לנקודות מבט שונות של העוסקים בתחום.