הזכות להתפתחות – ממוקדת בבני האדם ולא בכלכלה

פורסם בתאריך 18 במאי 2008
מאת ד"ר נעמי יוספסברג. פרק ב' מתוך הקובץ "זכויות חברתיות – מציאות ואתגרים" (2008). גרסה לא סופית.

לפרק המלא (קובץ Word)

העצרת הכללית של האו"ם הכריזה ב-4 בדצמבר 1986 על הזכות להתפתחות כזכות אדם. בהכרזה נכתב כי "כל אדם וכל העמים זכאים להשתתף ולתרום להתפתחות כלכלית, חברתית, תרבותית ופוליטית, שבה כל זכויות האדם והחירויות היסודיות ניתנות למימוש".

 

להכרזה על הזכות להתפתחות יש ערך מוסף, לפחות בשני היבטים עיקריים:

1.  היא כוללת אמירה מפורשת שאין לדרג את זכויות האדם וליצור ביניהן היררכיה, לא רק תיאורטית אלא גם בפועל, במדיניות. בפתיח להכרזה, שמפרט את הנחות היסוד, מצוין, בין השאר:

[מכיוון שהעצרת הכללית של האו"ם מביעה דאגה] מקיום  מכשולים רציניים להתפתחות, כמו גם למימוש המלא של בני אדם ושל עמים, שנוצר, בין השאר, על ידי שלילה של זכויות אזרחיות, פוליטיות, כלכליות, חברתיות ותרבותיות, ומכיוון שהיא מתייחסת לכל זכויות האדם ולחירויות היסודיות כבלתי ניתנות לחלוקה וכתלויות זו בזו, כך שלקידום התפתחות נדרשת תשומת לב שווה והתייחסות דחופה להטמעה, לקידום ולהגנה על זכויות אזרחיות, פוליטיות, כלכליות, חברתיות ותרבותיות, ובהתאמה, הקידום של זכויות אדם מסוימות וחירויות יסודיות, כיבודן וההנאה מהן אינו יכול להצדיק שלילה של זכויות אדם וחירויות יסודיות אחרות.

 

2.  ההכרזה על הזכות להתפתחות מבטאת תפיסה אחרת של "התפתחות". היא מציגה מסגרת מושגית אחרת להתבוננות בתהליך של ההתפתחות האנושית, וממנה תכניות אחרות למימושה.

בפתיח להכרזה מצוין, בין השאר, ש:

"התפתחות היא תהליך כלכלי, חברתי, תרבותי ופוליטי מקיף, שמטרתו שיפור מתמיד ברווחה של כל האוכלוסיה ושל כל פרט ופרט, על בסיס השתתפותם הפעילה, החופשית והמשמעותית בהתפתחות ובחלוקה הוגנת של הטבות שנובעות ממנה".

 

אם קודם הגדירו "התפתחות" של מדינה במונחי צמיחה כלכלית (כלומר, הגדלת התוצר הלאומי הגולמי של מדינה והכנסה ממוצעת לנפש או למשק בית), היא מוגדרת עתה במונחי רווחתם של כל מי שחיים במדינה ובמונחי החופש שיש להם לקדם את מטרותיהם. הכנסה וצמיחה כלכלית הן רק שניים מבין הממדים הרבים, שקובעים את ההתפתחות של מדינה.

לפרק המלא (קובץ Word)

 

 

כל פרקי הקובץ "זכויות חברתיות – מציאות ואתגרים" (2008):

חלק ראשון – רקע תיאורטי:

פתיחה ומבוא: מהן זכויות האדם ומה תפקידן בחברה שראוי לחיות בה?

פרק א': צידוק הזכויות החברתיות מתוך תפיסה של צדק חלוקתי

פרק ב': הזכות להתפתחות

פרק ג': צידוק הזכויות החברתיות מתוך הערך של הדמוקרטיה

פרק ד': האם רצוי לכלול את הזכויות הכלכליות והחברתיות בחוקה?

סיכום

נספח: על כלכלה וערכים

ביבליוגרפיה

חלק שני: פעילויות בנושא זכויות חברתיות


לשיתוף והדפסה:
  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • email

תגיות:,

קטגוריות: חומרי העשרה כלליים,חומרי רקע

הוספת תגובה