מהן זכויות האדם ומה תפקידן בחברה שראוי לחיות בה?

פורסם בתאריך 19 במאי 2008
מאת ד"ר נעמי יוספסברג. הפתיחה ופרק המבוא מתוך הקובץ "זכויות חברתיות – מציאות ואתגרים" (2008). גרסה לא סופית.

הפרק המלא (קובץ Word)

 

פתיחה

מאז העשורים האחרונים של המאה ה-20 חלו שינויים גדולים ומהירים במבנה החברתי והכלכלי של האנושות. שינויים אלה מגדילים את היכולת של חלק מבני אדם לממש את אנושיותם, ומקטינים את היכולת של אחרים לשרוד, בגלל מעשי ידי אדם.

הגלובליזציה, הצמצום בהסדרים של מדינת הרווחה והתעוררות התודעה של זהות תרבותית, מציבים אתגר לתפיסה המצדדת בחובתם של מוסדות הממשל לדאוג למימוש הזכויות הכלכליות והחברתיות של חברי החברה.

 

החברה הישראלית היא חלק מהתהליכים הללו.

 

עד 1948, הזכויות הכלכליות והחברתיות לא הופיעו במסמכים המעניקים זכויות לבני אדם מול מוסדות החברה שבה הם חיים. הגנה מפני אבטלה ובחירה חופשית של עבודה; שכר הוגן ושכר שווה עבור עבודה שוות-ערך; התאגדות באיגודים מקצועיים ושביתה ככוח שמאזן את כוחם של מעסיקים; מנוחה ופנאי; רמת חיים נאותה; בטחון תזונתי; קורת גג; לבוש; טיפול רפואי; בטחון סוציאלי בזמן מחלה, אי-כושר לעבודה וזקנה; וחינוך ציבורי – כל אלה קיבלו לראשונה מעמד של זכויות, שראוי שיהיו לכל אדם באשר הוא, בהכרזה העולמית בדבר זכויות האדם מ – 10 בדצמבר 1948 (סעיפים 22 – 27).

 

למרות זאת, הזכויות הללו נתונות עדיין – ויש שיאמרו יותר מבעבר – להתקפה. עדיין ניטש ויכוח עד כמה ראוי להגן על האינטרסים הללו,  הקשורים לחיי כל אדם ולהתפתחותו באשר הוא אדם, באמצעות המנגנון החברתי של זכויות.

 

במאמר זה נציג תפיסה המצדדת בקיומן של זכויות-אדם כלכליות וחברתיות.

נתאר תמונת מצב, כמו גם פירוש והערכה שלה, מתוך הפרספקטיבה של מי שמבקשים לקדם את כל זכויות האדם, ובכללן את הזכויות הכלכליות והחברתיות שבמוקד הדיון הנוכחי, ולהגן עליהן כאשר יש סיכון לפגיעה בהן.

 

נתמקד בסוגיות הקשורות בזכויות הכלכליות והחברתיות של אזרחים בתוך מדינות מפותחות, שישראל נמנית עליהן. נכנה אותן "הזכויות החברתיות", כמנהג חוקרים רבים, כולל חוקרים בישראל.

 

הפרק המלא – פתיחה ומבוא: מהן זכויות האדם ומה תפקידן בחברה שראוי לחיות בה?  

 

כל פרקי הקובץ "זכויות חברתיות – מציאות ואתגרים" (2008):

חלק ראשון – רקע תיאורטי:

פתיחה ומבוא: מהן זכויות האדם ומה תפקידן בחברה שראוי לחיות בה?

פרק א': צידוק הזכויות החברתיות מתוך תפיסה של צדק חלוקתי

פרק ב': הזכות להתפתחות

פרק ג': צידוק הזכויות החברתיות מתוך הערך של הדמוקרטיה

פרק ד': האם רצוי לכלול את הזכויות הכלכליות והחברתיות בחוקה?

סיכום

נספח: על כלכלה וערכים

ביבליוגרפיה

חלק שני: פעילויות בנושא זכויות חברתיות

לשיתוף והדפסה:
  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • email

תגיות:

קטגוריות: חומרי העשרה כלליים,חומרי רקע

הוספת תגובה