תחרות עיצוב כרזות לרגל יום זכויות האדם הבינלאומי 2011

פורסם בתאריך 11 במאי 2011

"זכויות האדם הן של כולנו!"

 

תחרות עיצוב כרזות לבני הנוער בבית הספר העל יסודי לרגל יום זכויות האדם הבינלאומי 2011

מדי שנה מצוין בישראל יום זכויות האדם הבין-לאומי בתאריך 10 בדצמבר. ביום זה, בשנת 1948, התקבלה בעצרת הכללית של ארגון האו"ם ה"הכרזה לכל באי העולם בדבר זכויות האדם". בהכרזה מופיעות הזכויות השונות עליהן הפרט והמדינה מחויבים לשמור.

הלימוד אודות זכויות האדם והאזרח והשמירה עליהן הם מהותיים לקיומנו כבני אדם וכאזרחים במדינה דמוקרטית. על כן, ראוי לעסוק בנושא זה בכל שנה מחדש. מדי שנה מציינת מערכת החינוך את יום זכויות האדם בשיעורים מיוחדים, מפגשים, הרצאות ועוד. בין היתר מתפרסמת מדי שנה כרזה מקורית, המתמקדת באחת הזכויות המופיעות בהכרזת האו"ם, ומופצת לכל בתי הספר בארץ בצירוף מערך שיעור. פעילות זו נערכת בשיתוף פעולה בין האגודה לזכויות האזרח בישראל למשרד החינוך. ניתן לצפות בכרזות ובמערכי שיעור משנים קודמות באתר המטה לחינוך אזרחי במשרד החינוך וכאן באתר מחלקת החינוך של האגודה.

הזכות שתעמוד השנה במוקד הכרזה היא "הזכות לחופש המידע". זכות זו היא יסודית ופירושה שלאזרח במדינה הדמוקרטית יש זכות לדרוש מידע מהשלטון. באמצעות המידע הוא יכול לעצב את עמדתו בנושאים שונים, ואף לבקר את השלטון ואת נבחרי הציבור. הזכות מופיעה בהכרזת האו"ם על זכויות האדם יחד עם חופש הביטוי, ומופיעה גם בפסיקה בארץ ובעולם.

לדוגמה:

"הזכות לקבל ולהפיץ מידע היא תנאי שבלעדיו אין קיום למשטר דמוקרטי"

השופט זילברג, בג"צ 243/62, אולפני הסרטה נ' המועצה לביקורת סרטים ומחזות

"אור השמש הוא הטוב שבחומרי החיטוי"

השופט ברנדייס 1932

"ממשלה שנבחרת על ידי העם כשלעם אין מידע, ואין את האמצעים להשיג אותו אינה אלא הפתיח לפארסה או טרגדיה."

ג'יימס מדיסון 1822

עוד על הזכות ניתן לקרוא בספר הלימוד למקצוע האזרחות "להיות אזרחים בישראל" בעמודים 138-139, 528.

תחרות עיצוב הכרזות 2011

לקראת יום זכויות האדם 2011, אנו מכריזים על תחרות עיצוב כרזות בין תלמידי מערכת החינוך. הכרזות צריכות לקדם את ההכרה בחשיבותה של הזכות לחירות המידע, ועידוד השמירה עליה תוך הבנה עמוקה של המורכבויות המשתמעות ממנה. ההצעות שיעלו לשלב הגמר יוצגו בתערוכה ארצית, והכרזה הזוכה תופץ בכל רחבי מערכת החינוך בישראל.

פרטים ותקנון התחרות:

1.  התחרות פתוחה לבני-נוער בגילאי 12-18. העבודה לתחרות יכולה להתבצע על ידי יוצר אחד או שניים יחדיו לכל היותר.

2. הגדרת הכרזה – התחרות פתוחה ליצירת כרזות בנושא "חשיבותה ומורכבותה של הזכות לחופש המידע במשטר הדמוקרטי". הכרזה תכלול דימוי מרכזי (או יותר מאחד), ותודפס בגודל של חצי גיליון. על הכרזה להתאים לכלל המגזרים וחטיבות הגיל במערכת החינוך.

3.  וועדת השופטים תיבחר את הכרזות שיוצגו בתערוכה המסכמת ואת הכרזה הזוכה. הוועדה תורכב מנציגי הפיקוח על מקצועות האמנות והאזרחות במשרד החינוך, מורים לאזרחות ולאמנות, נציג האגודה לזכויות האזרח בישראל, ונציגות מועצת התלמידים הארצית. הרכב הוועדה ישקף את כלל המגזרים במערכת החינוך.

הקריטריונים לזכייה:

1. המידה שבה הכרזה מבארת את הזכות לחופש המידע, ומבטאת את הרעיון שזכות זו היא יסודית וחשובה, אך גם בעלת מורכבויות.

2. המידה שבה היצירה מבטאת חדשנות, מקוריות, יצירתיות, בהירות של המסר והמקצועיות של הביצוע.

3. המידה שבה תוכל הכרזה לשמש כבסיס לפעילות חינוכית בבית הספר, ותוכל להוות חלק משיעור בנושא.

כללי השתתפות:

על מנת להשתתף בתחרות הנכם מוזמנים לשלוח לכתובת הבאה – yonatan@acri.org.il את המסמכים הבאים:

1. הכרזה המשתתפת בתחרות

2. טופס הצטרפות חתום – ניתן להורדה כאן.

3. טופס אישור הורים חתום – ניתן להורדה כאן.

4. את העבודות יש לשלוח בפורמאט אלקטרוני בלבד לכתובת הבאה: yonatan@acri.org.il עבור יונתן יקיר עד לתאריך 11/10/2011, י"ג תשרי תשע"ב. זהו התאריך הסופי לקבלת היצירות.

המשתתפים בתחרות מסכימים בעצם אישור השתתפותם לאפשר ל"אגודה לזכויות האזרח בישראל" ולמשרד החינוך לעשות כל שימוש בצילום היצירה ו/או ביצירה עצמה לצרכי פרסום ויחסי ציבור של התחרות.

האגודה לזכויות האזרח בישראל ומשרד החינוך מקדמים בברכה את כל משתתפי התחרות, ויוזמות של המשתתפים להפיץ את המידע לחבריהם על מנת שיירשמו גם הם לתחרות.

בברכה,

שרף חסאן,                     אדר כהן                             ד"ר נעמי יפה
מנהל מחלקת החינוך         מפמ"ר אזרחות                   מפמ"ר אמנות
האגודה לזכויות האזרח      מנהל המטה לחינוך אזרחי

לשיתוף והדפסה:
  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • email

תגיות:,

קטגוריות: שעת אקטואליה

הוספת תגובה