הגעת לארכיון החומרים החינוכיים של האגודה לזכויות האזרח.
לאתר הסדנא החדש לחצו כאן >>

כאן מופיעות הצעות קצרות לדיונים מונחים בנושאים שעל סדר היום. בכל הצעה יופיע "גירוי" לשיחה – ידיעה, סרטון, תמונה וכיו"ב, אותם יש להציג בפני התלמידים/החניכים כדי לפתוח דיון על בסיס השאלות המוצעות בנושא. ההצעות לדיון מבוססות על אירועי השעה ומתעדכנות בקביעות. הן מאפשרות לבחון אירועים בולטים מהחדשות בתחומי הפוליטיקה, הכלכלה, התרבות והטכנולוגיה מזווית של זכויות אדם. במסגרת בית ספרית, הדיונים יכולים לקחת חלק בכיתה בתחילתו של יום לימודים, במהלך שיעור חינוך או במסגרת שיעור מקצועי מתאים.