מערך פעילות לקראת יום זכויות האדם הבינלאומי

פורסם בתאריך 15 בדצמבר 2013

ב-10 בדצמבר מצוין ברחבי העולם יום זכויות האדם הבינלאומי, בתאריך שבו ניתנה הכרזת האו"ם בדבר זכויות האדם. כמדי שנה מציעה האגודה לזכויות האזרח פעילות חינוכית המבוססת על כרזה שהוכנה במיוחד לציון יום זה

השנה יוקדשו הפעילות והכרזה לזכותו של כל אדם להשתתף בהנהלת ארצו – בין בהשתתפות ישירה ובין באמצעות הנציגות שנבחרה בבחירות חופשיות.

poster20101-0011

כרזה
מערך פעילות

בדמוקרטיה נתפס האדם כיצור תבוני, אוטונומי, חופשי, וכבעל יכולת לקבל החלטות לגבי חייו, הן כפרט והן כחבר בקבוצה. העם, הוא הריבון, מורכב מפרטים שונים ומקבוצות שונות, וכולם בעלי אינטרסים שונים ותפיסות עולם שונות, כאשר כל האזרחים שווים בזכותם לקחת חלק בהכרעות. את ריבונותו מבטא האזרח באמצעות השתתפות פוליטית, המכוונת להשפיע על פעילות הממשל: הן השפעה ישירה על עיצוב מדיניות או על יישומה, והן השפעה בלתי ישירה, דרך בחירת נציגיו בשלטון.

להשתתפות פוליטית, כפעולה המכוונת להשפיע על קבלת ההחלטות הדמוקרטית, יש חשיבות רבה במשטר דמוקרטי. ראשית, בהעניקה לגיטימציה לשלטון, השתתפות פוליטית מהווה את הכוח המניע בדמוקרטיה. שנית, ההשתתפות הפוליטית מהווה את ערוץ התקשורת דרכו יכולים אזרחים להעביר אל אנשי הציבור מידע המתייחס לשיקול דעתם ולבחירותיהם בשאלות מדיניות שונות, ואף להפעיל עליהם לחץ על מנת שהכרעותיהם ימצאו בהלימה עם העדפות אלה.

גם אם מרבית ההכרעות בדבר דרכה של המדינה מתקבלות על ידי נציגי העם שנבחרו בבחירות, עדיין דורשת הדמוקרטיה אזרח אקטיבי שיהיה שותף בשיח הציבורי במדינה, הן באמצעות פעילות בקמפיינים של בחירות והן באמצעות התארגנויות חברתיות שונות שמטרתן להשפיע על השיח הציבורי. במיוחד בעשורים האחרונים גברה באופן ניכר המעורבות של קבוצות שונות בתהליך הפוליטי ? גם באמצעות תנועות חברתיות חוץ-פרלמנטריות, וגם באמצעות קבוצות אד הוק. בהקשר זה משמש השיח באינטרנט אמצעי משמעותי, לצד הכלים הוותיקים יותר כמו אמצעים משפטיים, הפגנות, עצומות וכיו"ב. לסיכום, ברור היום שכדי שאזרח בפועל או אזרח עתידי ייקח חלק בהנהגת ארצו וישפיע ברצינות על קבלת החלטות, עליו לא להסתפק רק בפתק ההצבעה בבחירות, החשוב לכשעצמו, אלא להביע דעתו ולנסות להשפיע בצורה פעילה כל הזמן ובכל מקום.

אנו מקווים שתמצאו את מערך הפעילות המוצע תואם את מטרותיכם החינוכיות. מערך הפעילות נכתב בשיתוף המטה לחינוך אזרחי במשרד החינוך. שימו לב שהמערך המוצע הינו מודולארי, גם אם אנו ממליצים לקיימו על פי השלבים המוצעים. שימו לב גם שבניגוד לשנים קודמות, יש לפנות לאגודה לזכויות האזרח כדי לקבל את הכרזה המודפסת בפורמט לתלייה. המעוניינות/ים מוזמנות/ים לפנות לעודד ציפורי, במייל odedz@acri.org.il.

הנכן/ם מוזמנות/ים לפנות למחלקת החינוך של האגודה לזכויות האזרח גם לקבלת חומרים נוספים בנושא זכויות האדם, להזמנת הרצאות או להתייעצות. חומרי למידה נוספים בנושא זכויות האדם ועקרונות הדמוקרטיה נמצאים באתר המטה לחינוך אזרחי (יישום דוח קרמניצר). ניתן לפנות לרפרנטיות ולמדריכות של המטה לקבלת סיוע בנושאים אלה.

לשיתוף והדפסה:
  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • email

תגיות:

קטגוריות: מערכי פעילות

אפשרות התגובות חסומה.