הגעת לארכיון החומרים החינוכיים של האגודה לזכויות האזרח.
לאתר הסדנא החדש לחצו כאן >>

חוק עוקף בג"ץ – עקרון האיזונים והבלמים במדינה דמוקרטית

פורסם בתאריך 28 באפריל 2018

שורשי רעיונות הדמוקרטיה קיימים עוד בעולם העתיק ודרכי יישומן של עקרונות הדמוקרטיה עברו תהליכים ושינויים רבים. מפוליס של אתונה ועד למהפכה הצרפתית, ליישום הדמוקרטיה שיטות רבות ושונות אך רעיון-העל הוא ייצוגיות העם ושלטון העם. לרעיון ייצוג העם להחלטות כלכליות, חברתיות, מדיניות ואף צבאיות לעיתים התווספו מטבע הדברים רעיונות של זכויות אדם ושוויון, פלורליזם, מוסדות מקבילים לבית הנבחרים אשר מייצג את העם, בחירות ועוד. כל אלו עונים על צרכים פוליטיים וחברתיים בכל מדינה שבה הדמוקרטיה שואפת להתבסס, שכן ההיסטוריה רצופה בניצול כוחה החיובי של עקרונות הדמוקרטיה שאפשר למשטרים טוטליטריים חשוכים לעלות ולפגוע בכל עיקרון של זכויות וחופש לאדם ולחברה ואף לשנות סדרי עולם. אחד העקרונות העיקריים שמדינות מבססות בממשלם זה עיקרון ה"איזונים והבלמים", בין אם מדובר בממשל נשיאותי (ארה"ב), ממשל פרלמנטרי (בריטניה) או בממשל מעורב (צרפת) עיקרון האיזונים והבלמים מתמקד במוסדות הממשלתיים השונים וביחסים בניהם. בישראל פועלות הרשות המחוקקת (הכנסת), הרשות המבצעת (ממשלה) והרשות השופטת (בית המשפט). טבען של הרשויות השונות בדמוקרטיה הן ביקורות, לאזן ולהגביל את כוחן של הרשויות המקבילות בכדי למנוע הצטברות של עוצמה פוליטית בקרב רשות אחת בלעדית.

בישראל, לאורך השנים היו ניסיונות רבים להגביל את כוחה של הרשות השופטת וגם כיום הממשלה פועלת רבות ובדרכים רבות להגביל את כוחו של בית המשפט ב-חוק עוקף בג"ץ, חוק שיאפשר לכנסת לחוקק חוקים שלא התקבלו ונאסרו בבג"ץ לפי מספר הצבעות בממשל ובכך לצמצם את כוחו של בית המשפט בצורה משמעותית. הפגיעה הרבה שעולה מכך בעקרון האיזונים והבלמים תאפשר לממשלה לחוקק חוקים שיפגעו בעקרונות מהותיים במדינות דמוקרטיות כמו פלורליזם, חופש הביטוי, חופש התנועה וחוק כבוד האדם וחירותו. הניסיון לחוקק חוק שמגביל את כוחו של בית המשפט מהווה סכנה ממשית לדמוקרטיה ולעקרונותיה, והראשונים להיפגע מכך יהיו אוכלוסיות מוחלשות, בנוסף לקידום אינטרסים פוליטיים וכלכליים פרטיים של הממשלה מבלי שיהיה אפשר לבלום זאת.

מדינות דמוקרטיות שחרטו על דגלם עקרונות של חופש האדם, זכויות אדם ופלורליזם מקדמות את האקטיביזם של הרשות המחוקקת או לחילופין משמרים את כוחם ושוויונם של גופים בדמות בתי מחוקקים שמטרתם לבקר את הממשלה ולהגביל את כוחה לחוקק כל חוק העולה על רוחם. ישראל, ככל מדינה ששואפת לשמר את הדמוקרטיה ורוח הפלורליזם צריכה להתנגד בכל תוקף לכל חוק שמגביל את כוחה של אחת הרשויות ובעיקר את כוחה של הרשות השופטת.

שאלות לדיון:

  • מדוע צריכים במדינה דמוקרטית לשמר את עקרון האיזונים והבלמים?
  • מה הסכנות בפגיעה בעיקרון האיזונים והבלמים?
  • מה חשיבותה של הרשות השופטת במדינות דמוקרטיות?
  • האם יש מקרים בהיסטוריה שהעקרונות הדמוקרטיים אפשרו לנפילת משטר דמוקרטי?
לשיתוף והדפסה:
  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • email

תגיות:

קטגוריות: שעת אקטואליה

אפשרות התגובות חסומה.