הגעת לארכיון החומרים החינוכיים של האגודה לזכויות האזרח.
לאתר הסדנא החדש לחצו כאן >>

כאן מופיעים מערכי פעילות ומערכי שיעור בנושאים שונים הקשורים לזכויות האדם ולמאבק על שמירתן. על מנת לצפות בהם יש לבחור מטה בסוגיית זכויות האדם בה אתם מעוניינים לעסוק. המערכים כוללים חלק מבואי, מתודות אפשריות והצעות לדיון, ומומלץ לקשר אותם לאירועים אקטואליים דרך כתבות מהעיתונות ושיחה על ענייני השעה. הצעות לדיונים מסוג זה ראו בארגז "שעת אקטואליה", בקטגוריה "הספרייה החינוכית שלנו".

נמצאו 23 פריטי תוכן של מערכי פעילות בנושא גזענות