הגעת לארכיון החומרים החינוכיים של האגודה לזכויות האזרח.
לאתר הסדנא החדש לחצו כאן >>

אנו מציעים מגוון של הכשרות וסדנאות לצוותים חינוכיים, קבוצות מנהיגות ולקבוצות נוער וצעירים. ההכשרות עוסקות בכל קשת זכויות האדם, במטרה לעודד חשיבה ביקורתית, מחויבות לזכויות אדם, ובחינת תפקידנו כפרטים בחברה בשמירה או בהפרה של זכויות אדם. כמו גם בחינת מערכת היחסים שבין המדינה לבני האדם שתחת שלטונה ע"י דיון וניתוח סוגיות מורכבות במאבק למען מימוש מלא של זכויות האדם. הסדנאות של מחלקת החינוך משלבות ידע תאורטי ופרקטי רחב, לצד בחינה מעמיקה של עמדות והשקפות עולם באשר לזכויות אדם. את התכנים מעבירים מנחי/ות קבוצות מוכשרים ומנוסים וכמו כן ניתן לשלב בהכשרות מרצים מומחים מתחומים מגוונים. מאחר ואנו מאמינים כי זכויות אדם יכולות להתממש כשהן רלוונטיות למציאות "בשטח", לתנאי חייו החומריים של האדם, לזהותו המקצועית והאישית ולקהילה אליה הוא משתייך – התכניות מוכוונות אל הצרכים של המשתתפים, צומחות מתוכם ומיועדות לקדם שינוי הנוגע לחייהם.