הגעת לארכיון החומרים החינוכיים של האגודה לזכויות האזרח.
לאתר הסדנא החדש לחצו כאן >>

מחלקת החינוך מציעה השתלמויות חדרי מורים, בהיקפים משתנים, החל מ- 16 שע' ועד השתלמות ארוכה יותר בת 60 שע'. אנו רואים חשיבות בכך שמורים/ות, מכל תחומי ההוראה, ולא רק מתחום האזרחות, ירכשו ידע וכלים בנוגע לסוגיות של דמוקרטיה וזכויות אדם, תוך חיבור להקשר הבית ספרי. ההשתלמויות ניתנות לתכנון ובניה פרטנית עם כל מנהל/ת, בהתאם לצרכיו ורצונותיו. כמו כן- המשתלמים יקבלו חומרי לימוד לעבודה בכיתות, וליווי פרטני לאחר ההשתלמות, במקרה הצורך. אנו מציעים במסמך זה מתווה גמיש למספר השתלמויות בעלות תכנים הניתנים לשילוב: