הגעת לארכיון החומרים החינוכיים של האגודה לזכויות האזרח.
לאתר הסדנא החדש לחצו כאן >>

השתלמות חדר מורים: התמודדות חינוכית עם גזענות, תיוג והדרה

פורסם בתאריך 26 בפברואר 2008

גזענות היא תופעה מדוברת היטב. נדמה שישנו עיסוק ציבורי וחינוכי נרחב בתופעה, ובכל זאת, היא רחוקה מלהיעלם ממחוזותינו. רבים אף גורסים שגל הגזענות בישראל (כמו במקומות אחרים ברחבי העולם) גואה ואירועים הקשורים בתופעה הולכים ומתרבים. מסיבה זו, ובמיוחד בחברה רב-תרבותית כמו זו הקיימת בישראל, הגזענות היא תופעה שיש לעסוק בה ללא הרף. כמו כן, למרת היותו של המושג כאילו "שחוק", נדמה שלרבים בכלל, ולאנשי חינוך והוראה בפרט, חסרים כלים בסיסיים על מנת להתמודד כראוי עם התופעה. הבנת שורשי הגזענות, המנגנונים הפסיכו'-חברתיים העומדים בבסיס התופעה, רכישת כלים לזיהוי והתערבות ואף ידע אינפורמטיבי בנוגע לתופעות של גזענות בארץ, כל אלו חייבים להיות מנת חלקו של כל מורה בישראל, לאור הצורך היומיומי להתמודדות עם התופעה, בשאיפה למיגורה. גילויי הגזענות מהווים אנטי תזה לחברה דמוקרטית, רב תרבותית, פלורליסטית ומכבדת זכויות אדם. למורה, כל מורה, משקל רב במאבק בגזענות כחלק מתפיסה כוללת של חינוך לערכים דמוקרטיים.

היום הבינלאומי למאבק בגזענות, המצוין מדי שנה ב- 21/3, מצוין גם על ידי משרד החינוך. ברם, חינוך יעיל נגד גזענות דורש תהליך ארוך טווח. בהשתלמות המוצעת נבקש להעניק עומק תאורטי ופרקטי להתמודדות חינוכית עם התופעה. אנו מאמינים כי חשיפה לידע תאורטי רב תחומי, בחינת המצב בישראל והקניית כלים להתמודדות עם התופעה בבית הספר, יאפשרו לכל מורה, מתחומי לימוד מגוונים,  את היכולת ואת האפשרות לחנך נגד גזענות בבתי הספר, כשלב יסודי ומהותי להתמודדות חברתית כוללת עם גזענות.

מטרות ההשתלמות

 • העלאת המודעות לשורשי התופעה ולנסיבות בהן מתפתחים גילויי גזענות, תיוג והדרה.
 • בחינה ביקורתית של תופעות של גזענות בישראל בהקשר חינוכי.
 • הקניית כלים פדגוגיים להתמודדות עם גזענות בבית הספר ויצירת מחויבות בקרב המורים/ות.

מרכיבים יישומיים

 • הטמעת כלים של דידקטיקה התנהגותית כדרך להתמודדות עם דינאמיקות גזעניות בקרב תלמידים.
 • בחינה ביקורתית של טקסטים ושילוב חינוך ערכי בתוך חומרי הלימוד. (אופציונאלי).

נושאים מרזכיים

 • מהי גזענות ? מיהו גזען ?
 • השלכות הגזענות-  בעיניו של האחר הנפגע ושל האחר הפוגע.
 • מקרי בוחן בחברה הישראלית, ברלוונטיות לכיתה ולבית הספר.
 • האחר הנמצא והאחר הנפקד.
 • כיצד ניתן להתנער מתפיסות גזעניות ?
 • כיצד ניתן לחנך נגד גזענות ? עקרונות הדידקטיקה ההתנהגותית.
 • גזענות גלויה וגזענות סמויה- בחינה של התהליך החינוכי.
 • דילמות בחינוך החותר נגד אפליה וגזענות.
 • האג'נדה האישית שלי כמורה ומקומה בכיתה.

 

למסמך זה בWORD לחצו כאן , לחצו כאן לפרטים נוספים והרשמה,

יונתן יקיר

רכז חינוך עברי במחלקת החינוך

האגודה לזכויות האזרח

yonatan@acri.org.il

054-4282556

לשיתוף והדפסה:
 • Print
 • Facebook
 • Twitter
 • email

תגיות:,

קטגוריות: השתלמויות חדרי מורות/ים

אפשרות התגובות חסומה.