הגעת לארכיון החומרים החינוכיים של האגודה לזכויות האזרח.
לאתר הסדנא החדש לחצו כאן >>

השתלמויות מורות/ים לאזרחות

תכנית השתלמות מורים/ות לאזרחות: מטרתה החינוכית של תכנית ההשתלמות למורי/ות אזרחות היא הפיכת זכויות האדם מעוד נושא בתכנית הלימודים לאזרחות לסוגיה רלוונטית לחיי התלמידים בהווה ולחייהם כאזרחים בוגרים בעתיד.

אנו מאמינים שזכויות האדם מחייבות עמדה פעילה של כולנו – מחנכים ותלמידים. אנו מחויבים להסביר אותן, להגן עליהן ולקדם את מימושן המלא לכל בני האדם. לגישתנו, פיתוח החשיבה הוא מטרה אזרחית בפני עצמה.

בעוד שבמקצועות אחרים אפשר אולי להגיע להישגים בלי להפעיל כישורי חשיבה מתקדמים, במקצוע האזרחות הדבר אינו בר ביצוע משום שיכולת חשיבה מורכבת היא עצמה המטרה, והיא גם התנאי להצלחה.

60-years1

לשיתוף והדפסה:
  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • email