עוני וקיום בכבוד

אחד (במאי) מי יודע?

פורסם בתאריך 1 במאי 2013
לקראת יום הפועלים הבינלאומי – מציעה מחלקת החינוך של האגודה מערכי פעילות בנושא זכויות עובדים כזכויות אדם לקטע המלא »

חומר רקע – הזכות לקיום בכבוד

פורסם בתאריך 7 במאי 2011
"כל אדם זכאי לרמת חיים נאותה לבריאותם ולרווחתם שלו ושל בני ביתו, לרבות מזון, לבוש, שיכון, טיפול רפואי, שירותים סוציאליים כדרוש וזכות לביטחון במקרה של אבטלה, מחלה, אי כושר לעבודה, לקטע המלא »