זכויות אדם - כללי

קולנוע וזכויות אדם

פורסם בתאריך 17 ביולי 2016
במהלך שנת הלימודים תשע"ו השתתפו תלמידי תיכון מבתי ספר שונים בתל אביב בפרויקט "קולנוענים צעירים". הקבוצה עסקה בסוגיית חופש הביטוי – דילמות, שאלות ומחשבה על הביטוי העצמי לקטע המלא »

עתיד החינוך: "להיות אדם אוהב אדם"

פורסם בתאריך 12 באפריל 2016

 החינוך לערכים הומניסטיים ולדמוקרטיה מהותית צריך להיות הייעוד הראשון של בתי ספר בכל זמן

מי הם אזרחי העתיד שעל מערכת חינוך לחנך ומהו התפקיד המיועד להם בחברה? סביב שאלה זו ניטשים מאבקים רבים בין כוחות שמושכים לכיוונים שונים. במרכז מאבקים אלה עומדות בעיקר שאלות הקשורות לזהות הלאומית, האתנית והדתית של התלמידים ולתפקידים הכלכליים שהם עתידים למלא בחברה. בחברות המתאפיינות במיליטריזם ובסכסוכים מתמשכים מתווספת לדיון עוד סוגיה, הקשורה לתפקיד מערכת החינוך בהכשרת "חיילים טובים". כל המאבקים האלה מתרחשים בהקשר נתון של יחסי כוח הנובע מאי-השוויון המובנה בחברה. בצל דיונים ומאבקים אלה, שאלת תפקידה של מערכת החינוך לחנך "אדם להיות אוהב אדם", שהוא אחת המטרות של החינוך הממלכתי בישראל, הופכת לזניחה, ואף למכשול, בעיני רבים, בפני חינוך לזהויות קבוצתיות מסוימות.

לקטע המלא »