פורום חינוך לזכויות אדם

מלכוד 20-20 פאנל מקוון

פורסם בתאריך 8 במאי 2020
על רקע הדיונים האחרונים בבג"צ, ובעקבות שאלות שעלו בפורום חינוך לזכויות אדם ובשיח הציבורי, אנו מזמינות מורות ומורים ומתעניינים נוספים לפאנל מקוון על היחסים שבין המשפטי למוסרי לקטע המלא »