קורונה; הזכות לפרטיות; שב"כ

"מה עשית בקיץ האחרון?"

פורסם בתאריך 2 במרץ 2021
זה לקח כשנה וארבע עתירות לבג"ץ, שהגישה האגודה לזכויות האזרח יחד עם מרכז עדאלה, רופאים לזכויות אדם ופרטיות ישראל. והנה אתמול (1.3.21) הורה בית המשפט העליון להגביל מאוד את השימוש במעקבים לקטע המלא »