היום הבינלאומי למאבק בגזענות 21.3.2017

פורסם בתאריך 20 במרץ 2017

banner 90480

 

 

ביום 21/3 מציין העולם את היום הבינלאומי למאבק בגזענות. ציון יום זה הוא הזדמנות חשובה להעלות לסדר היום הציבורי בכלל והחינוכי בפרט את הצורך במאבק כולל ומתמשך נגד הגזענות בישראל. לצערנו הרב, הגילויים של הגזענות במדינה הולכים ומתרחבים, דבר המחייב הרחבה של המאבק האנטי גזעני במדינה. למרות ההצהרות החוזרות ונשנות בדבר חשיבות המאבק בגזענות, הפעולות שנעשות בנושא זה במערכת החינוך, הן על-ידי משרד החינוך והן על-ידי ארגוני החברה האזרחית, מצומצמים מאוד. מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא כתב בפתח לדוח מיוחד של משרד מבקר המדינה שעסק ב"חינוך לחיים משותפים ולמניעת גזענות" שפורסם בספטמבר 2016 :

"ממצאי הדוח המונח לפניכם מלמדים, כי המדינה אינה עושה שימוש מושכל ומספק במערכת החינוך על מנת ליצור גשרים בין חלקי החברה. משרד החינוך לא יישם מרכיבים מרכזיים בתפיסה המנחה בתחום החינוך למניעת גזענות ולחיים משותפים, ומדידה שיטתית של תופעת הגזענות במערכת החינוך אינה נעשית; לא יושמו תכניות לחיים משותפים ולא הוקצו המשאבים הראויים ליישומן; הפעילות בנושא, על היבטיה השונים, לא רוכזה בידיה של יחידת מטה אחת שתישא באחריות ותוביל את המהלכים לקידום הנושא במערכת החינוך; החינוך לחיים משותפים ולמניעת גזענות שולב באופן חלקי וחסר במגוון המקצועות; לא הוכשרו מורים בתחום חשוב זה ולא מוצתה הפעילות עם ארגוני המגזר השלישי. ממצאים אלה מעלים חשש כבד כי המילים היפות והחשובות בנושא מיגור הגזענות והחינוך לחיים משותפים לא גובו במעשים ולא נוצקו להן התכנים הנדרשים. הנהלות משרד החינוך לאורך השנים נמנעו מלנקוט את מכלול הצעדים הדרושים ליצירת תשתית ארגונית, תקציבית, אופרטיבית ופדגוגית מספיקה לעשייה מערכתית אפקטיבית וארוכת טווח למניעת גזענות בקרב תלמידים. בנסיבות אלה, הנושא עולה לסדר היום של משרד החינוך באופן אקראי ונקודתי, ורק בעקבות גילויי גזענות קיצוניים ואלימים ובימי שיא שנתיים".(ע"מ 9)

אנו במחלקת החינוך של האגודה לזכויות האזרח מעודדים את ציבור המורות והמורים בישראל לקיים פעילות חינוכית ביום זה ולהמשיך את העיסוק בחינוך נגד גזענות גם לאורך השנה ובכול תחומי הדעת. אנו שמחות להציג לציבור נשות ואנשי החינוך את הערכה השנתית שלנו לרגל היום הבינלאומי לביעור כל צורות האפליה הגזעית.

אומרים לא לגזענות: היום הבינלאומי למאבק בגזענות 2017

רגע לפני שהם באמת ידברו ככה, בואו נשנה את המציאות: היום הבינלאומי למאבק בגזענות 2017

בין הצתה להסתה: היום הבינלאומי למאבק בגזענות 2017

גם מורים ומורות יעסקו בנושא בכנס שיערך לכבוד היום הבינלאומי למאבק בגזענות 2017

תופעת הגזענות בצורתה הרחבה מוגדרת על ידי הסוציולוג הפרופסור יהודה שנהב כ- "ייחוס של נחיתות לאדם או לקבוצה, על בסיס של תכונות סטריאוטיפיות המנוסחות בשפה ביולוגית, חברתית או תרבותית. בשיח הגזעני נתפסות תכונות אלו כנחותות, כבלתי משתנות וכמהותיות לאותה קבוצה". גזענות אם כן, אינה מוגדרת כיום רק על פי מאפיינים ביולוגיים. היא עלולה להיות מופנית כלפי קבוצות שונות וה"אחר" למעשה יכול להיות כל אחד או אחת בחברתנו.

אנו מאמינים כי כלים להתמודדות חינוכית עם גזענות צריכים להיות, ויכולים להיות מנת חלקו/ה של כל איש ואשת חינוך. מן המפורסמות היא שמדובר בסוג עבודה חינוכית מאתגרת מאוד, ארוכת טווח,  כזו הדורשת ליווי, רפלקציה ושיתוף פעולה, והמצריכה לא מעט יכולות התמודדות והכלה.

כאן תוכלו למצוא את ערכות המערכים בנושא בשנים האחרונות:

ערכה חינוכית ליום הבינלאומי נגד גזענות 2016

ערכה חינוכית ליום הבינלאומי נגד גזענות 2015

ערכה חינוכית ליום הבינלאומי נגד גזענות 2014

ערכה חינוכית ליום הבינלאומי נגד גזענות 2013

ערכה חינוכית ליום הבינלאומי נגד גזענות 2012

הצעה לציון היום הבינלאומי נגד גזענות 2011

ערכה חינוכית ליום הבינלאומי נגד גזענות 2011

לשיתוף והדפסה:
  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • email

תגיות:, ,

קטגוריות: אירועים ופעילויות,אקטואליה וגזענות,חומרי העשרה כלליים,מועדי זכויות אדם,מערכים וחומרים לפי הזכויות השונות

אפשרות התגובות חסומה.