השתתפות פוליטית

אחד (במאי) מי יודע?

פורסם בתאריך 17 באפריל 2009
בהיום, אולי יותר מתמיד, אנו עדים מדי יום להחרפת הפגיעה בזכויות העובדים והמובטלים. לקראת האחד במאי – יום הפועלים הבינלאומי – מציעה מחלקת החינוך של האגודה מערכי פעילות בנושא זכויות לקטע המלא »