השתתפות פוליטית

חומר רקע – הזכות להשתתפות פוליטית

פורסם בתאריך 7 במאי 2011
 "כל אדם זכאי להשתתף בניהול ארצו בין השתתפות ישירה ובין דרך הנציגות, שנבחרה בבחירות חופשיות". (מתוך ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות אדם, סעיף כ"א)   בדמוקרטיה נתפס האדם כיצור לקטע המלא »

הזכות להשתתפות פוליטית

פורסם בתאריך 16 בינואר 2011

 

בדמוקרטיה נתפס האדם כיצור תבוני, אוטונומי, חופשי, וכבעל יכולת לקבל החלטות לגבי חייו, הן כפרט והן כחבר בקבוצה. העם, הוא הריבון, מורכב מפרטים שונים ומקבוצות שונות, וכולם בעלי אינטרסים שונים ותפיסות עולם שונות, כאשר כל האזרחים שווים בזכותם לקחת חלק בהכרעות. את ריבונותו מבטא האזרח באמצעות השתתפות פוליטית, המכוונת להשפיע על פעילות הממשל: הן השפעה ישירה על עיצוב מדיניות או על יישומה, והן השפעה בלתי ישירה, דרך בחירת נציגיו בשלטון.

להשתתפות פוליטית, כפעולה המכוונת להשפיע על קבלת ההחלטות הדמוקרטית, יש חשיבות רבה במשטר דמוקרטי. ראשית, בהעניקה לגיטימציה לשלטון, השתתפות פוליטית מהווה את הכוח המניע בדמוקרטיה. שנית, ההשתתפות הפוליטית מהווה את ערוץ התקשורת דרכו יכולים אזרחים להעביר אל אנשי הציבור מידע המתייחס לשיקול דעתם ולבחירותיהם בשאלות מדיניות שונות, ואף להפעיל עליהם לחץ על מנת שהכרעותיהם ימצאו בהלימה עם העדפות אלה.

לקטע המלא »

הזדמנות לחינוך לפעולה אקטיבית

פורסם בתאריך 24 בנובמבר 2010
לקראת יום זכויות האדם הבינלאומי, האגודה מזמינה מחנכות/ים ומדריכות/ים להשתמש במערכי שיעור ובהפעלות בנושא אקטיביזם והזכות להשתתפות פוליטית, ולהשתתף עם התלמידים/ות או החניכים/ות לקטע המלא »