זכויות חברתיות

האם רצוי לכלול את הזכויות הכלכליות והחברתיות בחוקה?

פורסם בתאריך
פרק ד' מתוך הקובץ "זכויות חברתיות – מציאות ואתגרים" (2008). הפרק עוסק בשאלה האם רצוי לכלול את הזכויות הכלכליות והחברתיות בחוקה, ומתייחס להשפעתם של הרשות המחוקקת ושל בית המשפט על שיעור הפערים הכלכליים-חברתיים בישראל לקטע המלא »

הזכות להתפתחות – ממוקדת בבני האדם ולא בכלכלה

פורסם בתאריך
פרק ב' מתוך הקובץ "זכויות חברתיות – מציאות ואתגרים" (2008). פרק זה עוסק ב"התפתחות" מהפרספקטיבה של זכויות האדם, שהיא תהליך מקיף – כלכלי, חברתי, תרבותי ופוליטי – שמבוסס על אמות המידה הבינלאומיות של זכויות האדם, ומכוון לקדם את זכויות האדם ולהגן עליהן. התפתחות ממוקדת בבני האדם, ולא בכלכלה, ונסבה על שיפור מתמיד ברווחתם של כל בני האדם במסגרת המדינה. היא כרוכה לא רק בצמיחה כלכלית, אלא גם בחלוקה הוגנת, בהגדלת היכולות של בני האדם ובהרחבת ההזדמנויות שלהם לבחור את דרך חייהם לקטע המלא »

על כלכלה וערכים

פורסם בתאריך 11 במאי 2008
הנספח מתוך הקובץ "זכויות חברתיות – מציאות ואתגרים" (2008), שעוסק בקשר שבין כלכלה לערכים. לאור העובדה שהשאיפה שכל בני האדם ייהנו מכל זכויות האדם מבטאת תפיסה ערכית, ביטוי להשקפה על דמותה הראויה של החברה, נשאלת השאלה מהי דמות הכלכלה של חברה, שהולמת את השאיפה הזו. בפרק זה ישנו עיסוק בשאלה זו דרך דיון במדינת הרווחה, בתקציב המדינה, בהפרטה של שירותים ובאתגרי הגלובליזציה. לצורך הדיון מובהרים המושגים "שוק" ו"קפיטליזם" לקטע המלא »