זכויות חברתיות

פעילויות בנושא זכויות חברתיות

פורסם בתאריך 3 בדצמבר 2006
הצעות לפעילויות בנושא זכויות חברתיות (הזכות לרווחה, לקיום בכבוד ולרמת חיים נאותה, וזכויות עובדים). הפעילויות מתאימות לגילאי חטיבות ביניים ותיכון לקטע המלא »