חופש הביטוי

חופש הביטוי

פורסם בתאריך 5 במאי 2011

האם מותר לנו להגיד כל דבר?

גם אם זה פוגע באחר?

מתי מותר להגביל את חופש הביטוי? ומדוע בכלל הוא חשוב?

היכולת לשכנע, להחליף דעות ומחשבות, לבקר את השלטון ולבטא את הייחודיות הטמונה בכל אדם ואדם מותנית בקיומו של חופש ביטוי.

חופש הביטוי מהווה תנאי למימושן של חירויות רבות אחרות. כך, למשל, חופש הבחירה בדמוקרטיה מתבסס על חשיפת הציבור למגוון דעות. חופש היצירה תלוי אף הוא באופן ישיר בחופש הביטוי; אפשר אף לומר שכל מאבק על זכויות אדם, בין שהמאבק הוא על שוויון ובין שעל מימושה של חירות, מניח כצעד ראשון את קיומו של חופש הביטוי. פעולות שכנוע, הפגנות, עצומות, נאומים, מאמרים בעיתון, שירי מחאה ועוד ? כל אלו נכללים בחירות חשובה זו.

האם מותר למפגינים לקרוא קריאות גזעניות?

לקטע המלא »