זכויות המיעוט הערבי

חומר רקע – זכויות המיעוט הערבי

פורסם בתאריך 7 במאי 2011
במדינה דמוקרטית לכל קבוצת מיעוט עומדת הזכות לבטא את הנרטיב שלה ביחס לעבר ואת חזונה בנוגע לעתיד, גם אם אינם זהים לאלה של קבוצת הרוב או אף מערערים עליהם. יחסה של מדינת ישראל לאזרחים לקטע המלא »

סרטונים שעוסקים בזכויות האזרחים הערבים בישראל

פורסם בתאריך 24 בינואר 2011
קישורים לסרטים: "רישיון לחיות בכבוד" (סרט תיעודי קצר, אשר מציג את אפלייתם של האזרחים הערבים בישראל); כתבה של הטלוויזיה החברתית על הרס כפר אל-עראקיב; וסרטון של האגודה לזכויות האזרח בנושא יום האדמה. לכל סרטון מוצעת פעילות חינוכית לקטע המלא »

הבדואים בנגב – "פולשים" או נרדפים על ידי המדינה?

פורסם בתאריך 23 בינואר 2011
מחלוקת שראשיתה בימי הקמת המדינה אחראית למצב בו עדיין רבים מתושבי הנגב הבדואים מתגוררים במה שמכונה "כפרים בלתי-מוכרים", בהם זכותם לדיור אינה ממומשת כראוי, ומגוריהם אינם בטוחים. ההריסות החוזרות ונשנות של הכפר אל-עראקיב מספקות לכך דוגמה עכשווית, שאנו מזמינים לפתח סביבה את הדיון לקטע המלא »