זכויות המיעוט הערבי

ללמד את אוקטובר 2000

פורסם בתאריך 3 באוקטובר 2010
בימים אלה מציינים האזרחים הפלסטינים בישראל עשור לאירועי אוקטובר 2000. על אף היות אירועים אלה צומת מכונן ביחסי יהודים ערבים במדינה, בני נוער יהודים וערבים אינם יודעים עליהם הרבה. אחת הסיבות המרכזיות לכך היא שאין התייחסות לנושא זה במערכת החינוך. עובדה זו רק מגבירה את הניכור, התסכול והמשבר של הצעירים הערבים ואת השנאה והגזענות בקרב בני נוער יהודים. התוצאות הן הרות אסון לגבי כולנו לקטע המלא »

היתר לקורת גג? על הזכות לדיור ועל הפרתה

פורסם בתאריך 28 במרץ 2010
הערכה החינוכית שלפניכם עוסקת באחת הזכויות הבסיסיות ביותר – היא הזכות לדיור. בית הוא מקום של אינטימיות, של ביטחון, של פרטיות, ומהווה מרחב לצמיחה וליצירה. הצורך האנושי במקום מוגן לקטע המלא »

מערך שיעור: אירועי אוקטובר 2000 בפריזמה של זכויות אדם

פורסם בתאריך 1 באוקטובר 2009
בימים אלה מציינים האזרחים הערבים בישראל תשע שנים לאירועי אוקטובר 2000 בשביתה כללית ובפעולות מחאה. האגודה מציעה מערך שיעור שמאפשר לבני נוער להכיר את הרקע לאירועים ואת השלכותיהם, בהקשר המורכב של זכויות אדם ויחסי יהודים וערבים בישראל לקטע המלא »