הגעת לארכיון החומרים החינוכיים של האגודה לזכויות האזרח.
לאתר הסדנא החדש לחצו כאן >>

מטלת ביצוע בנושא גזענות

anti-racism-t-shirt_design מפת דרכים לכתיבת מטלת ביצוע בנושא גזענות

            מורות ומורים לאזרחות – שלום רב,

מחלקת חינוך באגודה לזכויות האזרח שמחה לפרוש בפניכן/ם מפת דרכים המיועדת לסייע לכן/ם בהנחיית התלמידים/ות  בכתיבת מטלת ביצוע בנושא גזענות.

 גזענות היא תופעה מדוברת היטב. נדמה שישנו עיסוק ציבורי וחינוכי נרחב בתופעה, ובכל זאת, היא רחוקה מלהיעלם ממחוזותינו. מסיבה זו, ובמיוחד בחברה רב-תרבותית כמו זו הקיימת בישראל, הגזענות היא תופעה שיש לעסוק בה ללא הרף. הבנת שורשי הגזענות, המנגנונים פסיכו'-חברתיים העומדים בבסיס התופעה, ידע אינפורמטיבי בנוגע לתופעות של גזענות בארץ, כל אלו חייבים להיות מנת חלקו של כל תלמיד/ה בישראל, לאור הצורך היומיומי בהתמודדות עם התופעה. גילויי הגזענות מהווים אנטיתזה לחברה דמוקרטית, רב תרבותית, פלורליסטית ומכבדת זכויות אדם, ואנו סבורים כי דרך כתיבת מטלת ביצוע בנושא זה יוכלו התלמידים לראות את המורכבות שבסוגיה, לפתח רגישות לנושא וליזום פעולות אזרחיות בניסיון למגר את התופעה.

כתיבתה של מטלת ביצוע נותנת מקום רב לתהליך שעוברים התלמידים, ובמובן זה ישנו חיבור עמוק בין מטלת הביצוע לבין חינוך נגד גזענות, שמתרחש גם הוא באופן תהליכי, סמוי מן העין לעיתים, תוך ניסיון לבחינה עצמית ולהעלאת רמת המודעות והמעורבות האישית בנושא. החיבור קיים גם במישור העקרוני, שבו מטלת הביצוע מבקשת לעורר את מודעות התלמידים לעקרונות הדמוקרטיה, ובהם שוויון וכבוד, כאשר גילויי גזענות סותרים מעצם מהותם את העקרונות האמורים.

צוות מחלקת החינוך באגודה לזכויות האזרח ישמח ללוות מורים/ות ותלמידים/ות בתהליך כתיבת העבודה, ולהנחות את הפונים לאור נקודות הציון המוצעות במסמך זה.

מפת הדרכים:

1. מערכי שיעור – שלושה מערכים המוצעים כפתיחה לנושא גזענות.

2. סיפור מסגרת לנושא, המתאר את המצב החברתי, החוקי והמעשי של תופעת הגזענות בישראל.

3. גזירת בעיות – הצעות לבעיות אזרחיות ממוקדות שיוכלו לשמש את התלמידים, אם בפועל ואם כדוגמאות.

4. מסיפור מסגרת לבעיה אזרחית – כיצד גוזרים סוגיה ממוקדת מסיפור כללי.

5. רעיונות לפעולה אזרחית – שיוכלו לשמש את התלמידים בבואם להציע פתרונות ותוצרים.

6. סקירת ספרות – רשימה ביבליוגרפית ראשונית והצעות לאתרי אינטרנט המכילים מידע רלוונטי.

1. מערכי שיעור

מטלת ביצוע זו כוללת שלושה מערכי שיעור העוסקים בתופעת הגזענות. מטרת הפעילות הינה לחשוף בפני התלמידים את קיומה של התופעה, לאתגר את ההגדרה המסורתית לגזענות ולהציג הגדרה רחבה (פרטים בגוף המערכים) ולהעלות שאלות בדבר התקיימות התופעה בסביבה הטבעית של התלמידים. המערכים אינם תלויים זה בזה, כך שניתן לבחור מערך או שניים בהתאם ללוח הזמנים הקיים. עם זאת, אנו ממליצים לקיים את שלושת השיעורים ברצף, כך שהתלמידים יוכלו לקבל רקע רחב ככל הניתן בנושא, ולהעמיק את הבנתם במורכבות התופעה הקרויה גזענות.

שיעור ראשון– כיצד הבדלים בין בני אדם יכולים לשמש בסיס לאפליה וגזענות.

שיעור שני–  הכרת המושגים השונים ל'גזענות', קישורם לתופעה והכרת השפעתם על זכויות האדם.

שיעור שלישי–  זיהוי פעולות והתנהגויות גזעניות אשר פוגעות בזכויות אדם.

2. סיפור מסגרת למטלת ביצוע בנושא גזענות

בישראל  2013 תופעת הגזענות עודנה חיה ונושמת ויש שיאמרו, הולכת ומחריפה. בעבר, הגזענות הוגדרה כייחוס של נחיתות, לאדם או לקבוצה, על ידי שימוש בתכונות סטריאוטיפיות ועל ידי ניסוח ההבדל בין הקבוצות במונחים של מהות ביולוגית שאינה משתנה. אך גזענות אינה מתקיימת רק על בסיס ביולוגי, אלא גם על בסיס תרבותי, דתי, חברתי, מגדרי וסוציו-אקונומי. לכן אנו נוטים כעת לדבר על המונח "הגזעה". זוהי פעולה של דמיון אנושי באמצעות מאפיינים ביולוגיים (כגון צבע עור), חברתיים (למשל עוני, ארץ מוצא ומעמד חברתי) או תרבותיים (למשל דתיות) ושימוש במאפיינים אלו, שנתפסים כטבעיים, בלתי משתנים, כדי להעניק לגיטימציה להיררכיות בין קבוצות ואנשים.

לחצו כאן לסיפור מסגרת למטלת ביצוע בנושא גזענות

3. גזירת בעיות

אנו ממליצים להתחיל בשלב של סיעור מוחות בכיתה. ניתן לחלק לתלמידים/ות כתבות מהעיתונים, להנחות משחקי תפקידים ולדון באופן פתוח בביטויי גזענות בסביבתם הקרובה או הרחוקה. מכאן ניתן להתמקד בחלק מהנושאים ולהציע הגדרה של בעיה אזרחית הנובעת מהם. הרשימה שלהלן מכילה מגוון בעיות אזרחיות הקשורות בגזענות, הרלוונטיות לכלל התלמידים/ות בישראל. כמובן, שכל מורה יסייע לתלמידיו למצוא את הבעיות הרלוונטיות ביותר לסביבתם, ולבחור נושא מסוים המעוגן בזמן ובמקום, בהתאם לדרישות מטלת הביצוע.

לרשימה המלאה של סוגיות לדוגמה לחצו כאן

4. מסיפור מסגרת לבעיה אזרחית

תלמידים רבים מתקשים לגזור בעיה אזרחית ממוקדת מסיפור מסגרת רחב. פרק זה נועד לסייע להם/ן לתרגם את הרקע התיאורטי שנפרש בסיפור המסגרת לבעיה אזרחית המעוגנת בזמן ובמקום, ומתרחשת בסביבתם הקרובה. אם כן, כיצד גוזרים בעיה אזרחית מסיפור מסגרת? להלן דוגמא לכך, המתבססת על סיפור המסגרת "פליטים? מסתננים? מבקשי מקלט?".

ניתן להשתמש בכתבה שפורסמה בעיתון "הארץ" ב-27.4.2012, שעסקה בסוגיית מבקשי המקלט והאירועים שהתרחשו בשכונות דרום תל אביב בעניין זה. על בסיס הכתבה ניתן לבצע הדגמה, כיצד מתמקדים בקושי מסוים העולה מהסיפור, ומגדירים מי הם בעלי העניין, מהם המושגים הרלוונטיים מלימודי האזרחות, ועוד.

לכתבה- (http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1695003)

להדגמה כיצד גוזרים בעיה אזרחית מסיפור מסגרת – מסיפור מסגרת לבעיה אזרחית

 

  בחורה עם לפטופ5. רעיונות לפעולה

לאחר הלמידה וההעמקה בנושא ניצור הנעה לפעולה. חלק זה מציג רעיונות אותם יוכלו התלמידים/ות ליישם במסגרת הצעות הפתרון והתוצרים שלהם.

לרשימת רעיונות לפעולה עבור התלמידים לחצו כאן

6. סקירת ספרות

אנו ממליצים על רשימת קריאה ראשונית לתלמידים המבצעים מטלת ביצוע בנושא גזענות. תלמידים המעוניינים בהרחבת רשימת הקריאה או מבקשים חומרי קריאה בנושאים ספציפיים הנוגעים לבעיה האזרחית בה בחרו להתמקד יוכלו לפנות למחלקת החינוך באגודה לזכויות האזרח ולקבל הכוונה וסיוע.

רשימה ביבליוגרפית לסקירת ספרות – לרשימה המלאה לחצו כאן

למסמך המלא לחצו כאן – מטלת ביצוע בנושא גזענות – המסמך השלם

לפרטים נוספים פנו ליונתן יקיר – yonatan@acri.org.il
או לנעמי בייט-צורן – naomib@acri.org.il

לשיתוף והדפסה:
  • Print
  • Facebook
  • Twitter
  • email